ارسال شده در تاریخ 28/2/2017 توسط admin در زمینه
 
نامه ها، به طور معمول نمونه نامه هایی هستند که از طرف واحدهای سازمانی برای کارمندان احوال شخصیه و یا اعتراض به احکام صادره از طرف دادگاه های اداری و یا توبیخ نامه ها مبادرت به ارسال نامه به یک واحد سا
 
 
ارسال شده در تاریخ 28/2/2017 توسط admin در زمینه
 
نامه به یک شخص حقیقی: نامه به یک شخصی حقیقی خارج از سازمان نوشته می شود.این نوع مکاتبات به طور معمول عبارتند از ابلاغ نامه ، احضارنامه”، اخطار”، یا پاسخ به تقاضای شخص مزبور که در هر صورت ب
 
 
ارسال شده در تاریخ 28/2/2017 توسط admin در زمینه
 
نه شته را تلفط است. است اشخاص; سا افراد باسل از ابعاد مختلف شناسایی ، مسلم هر نوشته با افرادی مرتبط است. این اشخاص یا افراد باید از ابعاد بی شوند. با قیا از هر چیز نویسنده جایگاه خود را مشخص می کند. ا
 
 
ارسال شده در تاریخ 28/2/2017 توسط admin در زمینه
 
عناصر شش گانه مزبور» نویسنده و تهیه کننده نامه را در نوشتن، انشاء، انتخاب واژه ها و واژهگزینی یاری می دهد و در حقیقت اشراف او را بر موضوع رقم زده و از جمیع جهات و حتی آثار نوشته مطلع می شود. آنگاه تصم
 
 
ارسال شده در تاریخ 28/2/2017 توسط admin در زمینه
 
منابعی که میتوانند به نحوی مورد استفاده نویسنده نامه قرار گیرند، عبارتند از: انین، آییننامه ها، د – العمل ها، بهبخشر نامه ها، کتب ونشریات – از هوایان: این اور بعد مهم، صب و سری است . ب 
 


آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir