ارسال شده در تاریخ 1392/7/22 توسط admin در زمینه آموزش سی شارپ
 
اهداف این درس به شرح زیر میباشد : آشنایی با Namespace در زبان C# چگونگی استفاده از هدایتگر (using directive) using چگونگی استفاده از هدایتگر (alias directive) alias اعضای یک Namespace چه هستند؟
 
 
ارسال شده در تاریخ 1392/7/22 توسط admin در زمینه آموزش سی شارپ
 
درس پنجم - متدها
در این قسمت با متدها در زبان C# آشنا می شوید . اهداف این درس به شرح زیر می باشد : درک ساختار یک متد درک تفاوت بین متدهای استاتیک (static methods) و متدهای نمونه (instance) ایجاد نمونه جدید از اشیاء نحوه فراخوانی متدها درک چهار گونه متفاوت پارامترها نحوه استفاده از مرجع this
 
 
ارسال شده در تاریخ 1392/7/22 توسط admin در زمینه آموزش سی شارپ
 
درس چهارم - دستورالعمل های کنترلی، حلقه ها
در این درس نحوه استفاده از دستورالع مل های کنترل حلقه در زبان C# را فرا خواهید گرفت . هدف این درس فهم و دری موارد زیر میباشد : حلقه while حلقه do-while حلقه for حلقه foreach مطالب تکمیلی درباره دستورالعمل break فراگیری نحوه بکارگیری دستورالعمل continue
در درس قبل، نحوه ایجاد یک حلقه بسیار ساده را با استفاده از دستور goto را فرا گرفتید . در همان مطلب نیز اشاره کردیم که این روش، روش مناسبی جهت ایجاد حل قه نیست . در این درس با نحوه صحیح ایجاد حلقه ها در زبان C# آشنا خواهید شد . اولین دستوری که با آن آشنا می شوید نیز دستور while است .
 
 
ارسال شده در تاریخ 1392/7/22 توسط admin در زمینه آموزش سی شارپ
 
بررسی دستور switch
همانند دستور if ، دستور switch نیز امکان تصمیم گیری را در یک برنامه فراهم مینماید . مثال 3-2 - دستورالعمل switch
using System;
class SwitchSelect
{
public static void Main()
{
string myInput; int myInt; begin:

Console.Write("Please enter a number between 1 and 3: "); myInput = Console.ReadLine(); myInt = Int32.Parse(myInput);
 
 
ارسال شده در تاریخ 1392/7/22 توسط admin در زمینه آموزش سی شارپ
 
بررسی دستور if ، دستور if ساده ، دستور if-else ، دستور else...else if-else...if ، دستور switch ، دستور break ، دستور case، دستور goto ، عملگرهای AND و OR
 


آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir