توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق

چکیده
فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق
1-1- مقدمه
1-2- بازیگران نمایش
1-3- مدلهای رقابت
1-3-1 – مدل 1: انحصاری
1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید
1-3-3- مدل 3: رقابت عمده فروشی
1-3-4 مدل 4: خرده فروشی
1-3-5 رقابت و خصوصی سازی
فصل دوم: شیوه های تشخیص قدرت بازار و راه حل های موجود برای رفع آن
2-1- مقدمه
2-2- مروری بر نحوه عملکرد بازار برق ایران
2-3- شیوه های اعمال قدرت بازار
2-4-کاربرد تئوری نش در آنالیز قدرت بازار برق
2-4-1- تئوری بازی
2-4-2-کاربرد تئوری بازی
2-4-3- آنالیز مدل
2-4-4- اطلاعات شبکه
2-4-5-عدم محدودیت برای خط انتقال
2-4-6- تحلیل شبکه با در نظر گرفتن محدودیت خطوط
2- 4-7-نتیجه گیری
2-5-کاربرد تئوری بازی همکارانه در آنالیز قدرت اقتصادی گروهی (تبانی)
2-5-1- تئوری بازی همکارانه
2-5-2- روش مورد استفاده
2-5-3- سیستم تست و شبیه سازی
2-5-4- نتیجه گیری
2-6- تأثیر بارهای قطع پذیر بر کاهش قدرت بازار
2-6-1-شیوه های تشخیص قدرت بازار
2-6-2-0شبیه سازی اعمال قدرت بازار
2-6-2-نتیجه گیری
2-7- بررسی نقش Upfc جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-1بازارهای کوتاه مدت تبادل انرژی الکتریکی
2-7-2-مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-3- مدلسازی UPFC براساس مدل دوقطبی و روش تزریق توان
2-7-3- پخش بار بهینه در ترکیب با UPFC
2-7-4-مثال عددی و تحلیل نتایج
2-7-5- قیمت حاشیه ای محلی (LMP) باس ها
2-7-6- توان های اکتیو تولیدی ژنراتورها و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-7-توان ظاهری عبوری از خطوط و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-8- اطلاعات کلی شبکه
2-7-9-تحلیل نتایج
2-8- به کارگیری انعطاف پذیری قیمتی(اقتصاد خرد) جهت مقابله با قدرت بازار
2-8-1- مدل سازی طرفیت بازار برق
2-8-2-فرآیند تسوی بازار
2-8-3- انعطاف پذیری قیمتی تقاضا
2-8-4-منحنی تقاضای تجمعی حدی مشترکین
2-8-5- پیشنهاددهی استراتژیک تولید کننده
2-8-6-شاخص های ارزیابی بازار
2-8-7- شبیه سازی
2-8-8-نتیجه گیری
فصل سوم: کنترل و تنظیم بازار و کاهش قدرت بازار در بازارهای برق بدون مرز
A- بریتانیای کبیر
1-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
2- محرک‌ها برای کاهش قدرت بازار
3-انواع روش‌هایی که در کاهش قدرت بازار استفاده می‌شود
B-سرمایه گذاری مشترک شمالی
1-باز نگری بازار
2-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
3-برگزیده‌ها / برانگیزنده‌ها برای کاهش قدرت بازار
4-انواع روش‌های کاهش قدرت بازار
(5 عملکرد بازار
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق

1 آئین نامه تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور, مصوب سال
2 مبانی اقتصادی سیستم‌های قدرت، پروفسور دنیل کرشن و دکتر گوران استربک، ترجمه غلامرضا یوسفی، انتشارات مرجان علم، پاییز
3 Harvey.S, Hogan.W, “Market Power and Withholding”, December
4. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power and Electricity Competition”, 50th Annual Antitrust Law Spring Meeting American Bar Association,Washington DC, April
5. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power in Theory and Practice”, Power Conference University of California, Berkeley DC, March
6. “Horizontal Market Power in Restructured Electricity Markets”, Office of Economic, Electricity and Natural Gas Analysis, Office of Policy, U.S. Department of Energy, Washington DC, March
7. “Market–Based Rates for Wholesale Sales of Electric Energy, Capacity, and Ancillary Services by Public Utilities”, FERC Docket No.RM04-7-000, May
8. Newbery.D, Green.R, Neuhoff.K, Twomey.P, “A Review of the Monitoring of Market Power”, Cambridge,
9. Newbery.D , “Addressing Market Power”, EnBW/EPRG/CEEPR Conference, Berlin, September
10. Rassenti.S, Smith.V, Wilson.B, “Structural Features That Contribute to Market Power in Electric Power Networks”, 33th Hawawii International Conference on System Sciences,
11. Shepherd.W, “Market Power in Electric Utility Industry”, University of Massachusetts, November
12. F. C. Schweppe, M. C. Caramanis, R. E. Bohn, Spot Pricing of Electricity, Kluwer Academic Publishers,
13. R. Rajaraman, J. V. Sarlashkar, and F. L. Alvarado, “The Effect of Demand Elasticity on Security Prices for the Poolco and Multi-Lateral Contract Models,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No. 3, pp. 1177 – 1184, August
14. J. G. Roos and I. E. Lane,”Industrial Power Demand Response analysis for one-part real-time pricing,”IEEE Trans. Power Syst., vol. 13, pp. 159-164, Feb
15. Daniel S.Kirschen, G. Strbac, P. Cumperayot, and D. Mendes, “Factoring the Elasticity of demand in Electricity Prices,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 2, pp. 612-617, May
16. D.H.M.Nguyen, K.P.Wong,” Analysis of Competitive Powr Market with Constant Elasticity Function”,IEE Proc.-Gener.Transm.Distrib., vol.150 , no.5 , pp.595-602, September
17. V. P.Gountis, G.Bakirtzis,”Efficient Determination of Cournot Equilibrium in Electricity markets”, IEEE Transaction on Power Systems, vol.19,pp.1837-1844, November
18. E. Bompard, Y. Ma, E. Ragazzi,”Micro-economic Analysis of the Physical Constrained Markets: Game Theory Application to Competitive Electricity Markets”, HERMES College Working Paper, pp. 1-7,
19. E. Bompard, Y. Ma, Roberto Napoli, G. Abrate, “The Demand Elasticity Impacts on the Strategic Bidding Behavior of the Electricity Producers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.22, No. 1, pp. 188 – 197, February
20. M. Shahidepour, H. Yamin, Z. Li, “Market Operation in Electric Power System: Forecasting, Scheduling, and Risk Management”, John Wiley &Sons, pp. 469- 482,
21. H.Singh “Game Theory Aplication in Electric Power Market” IEEE power engineering society winter meeting,

چکیده

تجدید ساختار در صنعت برق، تأثیرات گسترده و مهمی در تمامی بخش ها و مباحث مربوط به آن داشته است. از جمله این مسائل، مسئله ی برنامه ریزی به منظور بهینگی عملکرد اجزای صنعت برق می باشد. در سیستم تجدید ساختار یافته با ورود بازیگران جدید به سیستم، نقش و استراتژی های متفاوتی در قبال برنامه ریزی عملکرد  بهینه ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با اتخاذ استراتژی های متفاوت توسط بازیگران اصل سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، شیوه های برنامه ریزی در محیط تجدید ساختار یافته نسبت به محیط سنتی کاملا متمایز و گسترده تر می گردد. این مسائل سبب می گردد که مشکلات متعددی در حوزه برنامه ریزی و عملکردی محیط تجدید ساختار یافته ایجاد گردد یکی از مهمترین مشکلات موجود در بازارهای برق تعیین قیمت بازار توسط اجزای غالب بر آن است. در صنعت برق این عمل از طریق کاهش تولید (Courtnot) یا افزایش قیمت (Bertrand) توسط شرکت غالب انجام می گردد. این رخداد را تحت عنوان «قدرت بازار» می شناسیم. وجود استراتژی های مختلف تولید در بازار برق برای افزایش سود حاصله از تولید کننده می تواند بازار و قیمت تعادلی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد انحصار در بازار رقابتی شود. بنابراین پیش بینی و کنترل استراتژی های تولید کنندگان از سوی ISO بسیار حائز اهمیت است تا با استفاده از متدهایی نظیر اعمال قوانین مانع از ایجاد قدرت انحصاری (Market power) شده

در این پروژه نحوه ی اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار استفاده می شوند عبارتند از

مدیریت بارهای قطع پذیر

افزایش تعداد واحدهای نیروگاهی

افزایش خطوط انتقال

مدیریت تراکم

انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت (اقتصاد خرد)

بارهای قطع پذیر می توانند به عنوان یک ابزار مفید برای اپراتور مستقل شبکه عمل کنند. مفهوم انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت از جمله مباحث مهم اقتصاد خرد می باشد که در هر بازاری از جمله بازار برق که دارای انعطاف پذیری ناچیزی می باشد نقش مهمی ایفا می کند. شرکت فعال مشترکین و پاسخ پذیر بودن آن ها نسبت به قیمت که تحت پارامتر انعطاف پذیری مدل سازی می شود می تواند عملکرد شرکت کنندگان در بازار در هر دو سمت تولید و تقاضا را ضمن رعایت قیود شبکه به شرایط رقابت کامل بسیار نزدیک کند

در این پروژه ابتدا نگاهی گذرا به بازار برق ایران داریم و سپس ضمن آشنایی با مفهوم قدرت بازار و نحوه اعمال آن آشنا می شویم و سپس روش های تشخیص قدرت بازار را بررسی می کنیم و در پایان راهکارهای کاهش پتانسیل اعمال قدرت بازار را ارائه می دهیم

آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق

1-1- مقدمه

تا اواخر دهه 80 ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با توان الکتریکی از تولید کننده به مصرف کننده سازمان دهی می گردید. صنعت برق در اغلب کشورها تحت مالکیت دولت قرار داشته و یا اینکه با مالکیت خصوصی و تحت نظارت یک نهاد دولتی اداره می گردید. در ساختار سنتی وظیفه تولید ، انتقال و توزیع برق در هر منطقه بر عهده یک شرکت بوده و به این ترتیب این شرکت ها دارای حق انحصاری در آن منطقه بوده و به هیچ شرکت دیگری حق سرویس دهی به مشتریان واقع در آن منطقه را نمی داند. صنعت برق به عنوان زیر بنا در زیر ساخت اساسی فعالیتهای صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی هر کشوری نقش بسزایی را ایفا می کند. توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان و افزایش روز افزون جمعیت، تقاضا برای مصرف انرژی الکتریکی در کل جهان را دوچندان کرده است. برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا فشار سنگینی بر اقتصاد کشورها جهت توسعه زیر ساختارهای صنعت برق وارد شده است. لزوم تامین تقاضای انرژی الکتریکی مناسب و با قابلیت اطمینان بالا، تغییرات ساختاری عمده ای را همچون منابع دیگر در صنعت برق می طلبد. دولتها با این واقعیت انکار ناپذیر مواجه گردیده اند، که انحصار صنعت برق در دست دولت، تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای این صنعت را با مشکل مواجه می کند. از طرفی دیگر با گسترش رقابتهای جهانی و انقلابی اطلاعات و افزایش انتظارات مصرف کننده ها برای استفاده از کالاها و خدمات با کیفیت بهتر و حق انتخاب بیشتر، زمینه برای حرکت به سمت رقابتی کردن تولید و توزیع برق فراهم شده است. از این تحول به سوی بازار رقابتی برق ، به عنوان مقررات زدایی و تجدید ساختار برق نام برده می شود. در ساختار جدید از نظر تجاری انرژی الکتریکی و خدمات جانبی آن (شامل کنترل فرکانی=س، رزروگردان، رزرو وغیر گردان،  کنترل توان راکتیو و;.) بعنوان کالا می توانند در سیستم بازار رقابتی بر اساس مقررات عرضه و تقاضا به فروش روند. انرژی الکتریکی می تواند توسط بنگاههای معاملاتی و یا بازار های واسطه بین فروشندگان(تولیدکنندگان) و خریداران(مصرف کنندگان) مبادله شود. در چنین سیستمی وجود یک سیستم نظارتی قوی بمنظور اطمینان از ایجاد فضای سالم رقابتی و جلوگیری از انحصار ضروری است. استقرار و ارزیابی مداوم بازار نیاز به متخصصین اقتصادی ، فنی و مدیریتی دارد. قانون گذاری و اصلاح قانون در یک سیستم تجدید ساختار یافته، می بایست کاملا پویا باشد

1-2- بازیگران نمایش

قبل از عمیق شدن در بررسی بازارهای برق ، بهتر است انواع شرکت ها و سازمان هایی که در این بازارها نقش دارند، معرفی گردند. از آنجا که بازارها در کشورها و نواحی مختلف، نرخ‌های با مقدار و بعضاً جهت های متفاوت دارند ، نباید انتظار داشت تمام این موارد در هر بازاری یافت شوند. در بعضی حالتها، یک شرکتد یا سازمان ممکن است بیش از یکی از وظایفی را که در زیر توصیف می شوند، انجام دهند

شرکت های برق یکپارچه عمودی مالکیت نیروگاهها و شبکه های انتقال و توزیع را دارا می باشند. در یک محیط با مقررات سنتی، انحصار عرضه برق در یک ناحیه جغرافیایی معین به عهده چنین شرکتی است . در راستای آزاد سازی بازار برق ، احتمالا فعالیتهای تولید و انتقال چنین شرکتی از هم تفکیک می شوند

شرکت های تولید برق (GENCOs) انرژی الکتریکی را تولید کرده و به فروش می رسانند. این شرکتها چنین می توانند سرویس هایی نظیر تنظیم،کنترل ولتاژ و ذخیره را نیز برای فروش ارائه دهند که برای حفظ کیفیت و ایمنی عرضه برق مورد نیاز اپراتور سیستم است. یک شرکت تولید برق می تواند تنها دارای سبد تولید متشکل از چند نیروگاه با فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد به شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد در شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه عمودی کار می کنند، تولیدکنندگان مستقل قدرت (IPPs) اطلاق می گردد

شرکتهای توزیع برق (DISCOs) مالکیت و بهره برداری از شبکه های توزیع را به عهده دارند. در شرایط سنتی ، این شرکتها انحصار فروش انرژی الکتریکی به تمام مصرف کننده های متصل به شبکه خود را دارا می باشند. در محیط کاملا مقررات زدایی شده ، فروش انرژی به مصرف کننده ها از عملیات بهره برداری، نگهداری و توسعه شبکه توزیع ، تفکیک می گردد. در این شرایط انجام فروش انرژی به عهده خرده فروشان است

خرده فروشان ، انرژی الکتریکی را در یک بازار عمده فروشی خریداری کرده و آنرا به مصرف کنندگانی می فروشند که تمایل یا اجازه شرکت در این بازار عمده فروشی را ندارند. لازم نیست خرده فروشان مالکیت دارایی های تولید، انتقال یا توزیع برق را داشته باشند. بعضی خرده فروشان، شرکتهای تابعه شرکتهای تولید یا توزیع برق هستند. لزومی ندارد که تمام مشتریان یک خرده فروش به شبکه یک شرکت توزیع برق متصل شده باشند

اپراتور بازار (MO) نوعا به کمک یک سیستم کامپیوتری ، تطبیقی بین پیشنهادات فروش و در خواستهای خرید فروشندگان و خریداران انرژی الکتریکی بر قرار می کند. همچنین تسویه نهایی بین پیشنهادات فروش و درخواستهای خرید پذیرفته شده نیز مورد توجه اپراتور بازار است. بدین معنی که به دنبال تحویل انرژی، پرداخت خریدار را به فروشنده می رساند. اپراتور مستقل سیستم (ISO) معمولا مسؤل اجرای بازار آخرین راه حل و یا بازاری است که واقعا و در زمان فعلی بین تولید برق و بار آن توازن برقرار گرفته می شوند، نوعا بر عهده اپراتورهای مستقل بازار انتفاعی است

اپراتور مستقل (ISO) مسؤولیت اصلی حفظ ایمنی سیستم قدرت را به عهده دارد. لفظ مستقل بدین علت اطلاق می شود که در یک محیط رقابتی ، سیستم باید بگونه بهره برداری شود که به نفع یا ضرر یکی از شرکت کنندگان در بازار نباشد. بطور عادی یک ISO تنها مالک دارایی های مربوط به ابزارهای محاسبات و مخابرات است که برای نظارت و کنترل سیستم قدرت مورد نیاز هستند. معمولا یک ISO مسؤولیت خود در بهره برداری از سیستم را با نقش اپراتور بازار آخرین راه حل ادغام می نماید

شرکت های انتقال برق (TRANSCOs) مالک دارایی های انتقال، نظیر خطوط، کابلها، ترانسفورماتوها و تجهیزات جبرانسازی راکتیو هستند. این شرکتها تجهیزات انتقال را طبق فرامین اپراتور مستقل سیستم مورد بهره برداری قرار می دهند. در بعضی موارد شرکتهای انتقال در گروه شرکتهای تابعه شرکتهای مالک نیروگاهها قرار می گیرند. یک شرکت مستقل انتقال برق (ITC)  شرکت انتقالی است که مالک نیروگاهها نبوده و نظیر یک اپراتور مستقل عمل می کند

قانونگذار نهادی دولتی است که مسؤول تضمین برقراری انصاف و بهره برداری دارای بازده در بخش صنعت برق می باشد. این نهاد، قوانین بازار برق را تعیین یا تأیید کرده و موارد مشکوک در استفاده نادرست از این بازار را بررسی می کند. قانونگذار، همچنین قیمت های تولیدات و خدماتی که بطور انحصاری عرضه می شوند را مشخص می نماید

مصرف کنندگان کوچک برای خرید انرژی الکتریکی از یک خرده فروش ، یک انشعاب از سیستم قدرت را از شرکت توزیع برق محلی خود اجازه می نمایند. به شرطی که امکان انتخاب موجود باشد، میزان مشارکت این مصرف کننده ها در بازار برق، در حد انتخاب یک خرده فروش در بین مجموعه خرده فروشان است

مصرف کنندگان بزرگ با خرید مستقیم انرژی الکتریکی مورد نیاز از بازار برق، اغلب نقش فعالی در بازار ایفا می کنند. بعضی از مصرف کننده های بزرگ کنترل بار خود را به عنوان وسیله ای که به کنترل سیستم کمک کند به ISO پیشنهاد می نمایند. بزرگترین مصرف کننده ها در بعضی موارد مستقیما به سیستم انتقال متصل می شوند

1-3- مدلهای رقابت

Shuttleworth   ,   Hunt در سال 1996 چهار مدل را برای به تصویر کشیدن تحول در صنعت برق از حالت انحصاری دارای مقررات به حالت رقابتی کامل پیشنهاد کردند

 

1-3-1 – مدل 1: انحصاری

اولین مدل که در شکل 1-1 نشان داده شده است مطابق با وضعیت سنتی شرکت انحصاری است. مدل فرعی (الف) مربوط به حالتی است که شرکت برق، تولید، انتقال و توزیع برق را یکپارچه نموده است. در مدل فرعی (ب) تولید و انتقال به عهده یک شرکت برق می باشد و این شرکت انرژی را به شرکتهای توزیع برق که انحصار محلی دارند، می فروشد. این مدل مانعی برای معاملات دو طرفه انرژی بین شرکتهای برق در نواحی جغرافیایی مختلف ایجاد نمی نماید. همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، اینگونه معاملات در سطح عمده فروشی صورت می پذیرد

1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید

شکل 1-2 (الف) اولین گام ممکن به سمت ایجاد رقابت در عرضه برق را نشان می دهد. شرکت برق یکپارچه ، دیگر مالک تمام ظرفیت تولید نیست. تولید کنندگان مستقل قدرت (IPP) به شبکه متصل هستند و خروجی خود را به شرکت برقی می فروشند که نظیر یک کارگزار خرید رفتار می کند. شکل 1-2 شکل (ب) تحول بیشتری در این مدل را نشان می دهد که در آن شرکت برق صاحب ظرفیت تولید نبوده و تمام انرژی خود را از IPP ها می خرد. فعالیتهای توزیع و خرده فروشی نیز مجزا هستند. در این شرایط DISCO ها انرژی مورد نیاز مصرف کننده های خود را از بنگاه خرید عمده فروش، خریداری می نمایند. نرخهایی که بنگاه خرید بکار می برد، باید تحت مقررات باشند چرا که بنگاه خریدف انحصار عرضه توان به DISCO ها و انحصار خرید از IPPها را در اختیار دارد

بنابراین چنین مدلی ، نشان دهنده قیمتی نیست که هزینه در آن نظیر وضعیت بازار آزاد لحاظ شده باشد (به فصل 2 مراجعه کنید) . اما این مدل دارای این مزیت است که تا حدی بین تولیدکنندگان برق، رقابت پدید می آورد و این امر بدون صرف هزینه ایجاد یک بازار رقابتی نظیر آنچه که در مدلهای پیچیده تر وجود دارد و بعدا توصیف خواهیم نمود، صورت می پذیرد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir