توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word) دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
با توجه به اهمیت و گستردگی تولید مواد غذائی در جهان و اهمیت آن در زندگی روزمره جوامع بشری ، بررسی جنبه های مختلف مرتبط با آن حائز اهمیت بسیاری است در وضعیف کنونی روابط بین المللی ، غذا به عنوان محصولی استراتژیک در تعیین بسیاری از معیارهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و سنتی نقش مهمی ایفاء می کند بنابراین مسئله حفظ نگهداری و توزیع مواد غذائی نیز اهمیت شایانی می یابد چرا که بدون اهمیت دادن به نگهداری مواد غذائی بدلیل آمادگی ماهیتی آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبیل میکروار گانیسم ها ، تغییرات شیمیائی و فیزیکی ، آنزیمها و غیره قسمت عمده ای از این مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اینجاست که صنعت بسته بندی میتواند به عنوان مهمترین عامل در جلوگیری از ضایع شدن مواد غذائی عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسیاری از کشورها بسته بندی به عنوان جز غیر قابل تفکیکی از فرایند تولید مواد غذائی محسوب می شود به طوری که ، در کشور آمریکا سالانه بیش از 50 میلیارد دلار صرف صنایع بسته بندی می شود .
آمار منتشره نشان میدهد که تقریباً هر ساله 20 درصد غذائی جهان به دلیل شرایط نا مناسب نگهداری و بسته بندی از بین رفته و این رقم در پاره ای از کشورهای جهان سوم به 50 در صد نیز میرسد در حالیکه در صورت بسته بندی مناسب و خوب میتوان این ضایعات را به حداقل میزان یعنی حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضایعات و جلوگیری از آن یکی از معضلات اصلی کشور ما نیز می باشد بطوریکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزی هر سال ضایع میگردد . این در حالیست که با توجه به جمعیت بالا و سطح پائین تولید داخلی هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهی مواد غذائی میباشیم .

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای 1981-1991 4
بسته بندی 7
1-1. کارکردهای بسته بندی 8
1-1-1. عامل محافظت کنندگی 11
1-1-2. بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی 12
1-1-2-2. نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی 13
1-1-2-2-1. محافظت مکانیکی 13
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد 14
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژی 16
1-1-2-2-4. محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط 16
1-1-2-3. نقش محافظتی فعال بسته بندی 18
1-1-2-3-1. استریلیزاسیون بعد از بسته بندی 18
1-1-2-3-2. بسته بندی های استریل (آسپتیک ) 19
1-1-2-3-3. بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداری در دمای پائین در مورد محصولات تازه 20
1-1-2-3-4. بسته بندیهای خاص 20
.3-1-1عامل اطلاع رسانی بسته بندی 21
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روی بسته بندیهای مواد غذائی 21
1-1-3-1-1. اطلاعاتی که باید بر روی بسته ها درج شوند 22
1-1-3-1-2. استثنائاتی که در مورد درج اطلاعات و برچسب زنی محصولات غذائی وجود دارند 22
.4-1-1خصوصیات مواد اولیه بسته بندی 24
1-2. کاربرد پلاستیک در بسته بندی مواد غذائی 26
1-2-1. کلیات 26
1-2-2. انواع پلاستیک ها 28
1-2-2-1. معرفی برخی ترموپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی 29
1-2-2-1-1. ترموپلاستیک های ساده 29
1-2-2-1--11. سلوفان 29
1-2-2-1-1-2. پلی اولفین ها 30
پلی اتیلن با دانسیته پائین (LDPE) 30
پلی اتیلن خطی با دانسیته پائین (LLDPE) 31
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) 31
پلی پروپیلن (PP) 32
کوپلیمر اتیلن –وینیل استات (EVA) 33
1-2-2-1-1-3. وینیل پلاستیک ها 33
پلی وینیل کلراید (PVC) 33
کوپلیمرهای وینیل کلراید 35
پلی وینیلیدین کلراید (PVDC) 35
1-2-2-1-4. پلی استرها (PE) 36
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 36
1-2-2-1-1-5. پلی آمید یا نایلون (PA ) 36
1-2-2-1-1-6.پلی استایرن (PS) 37
کوپلیمرهای استایرن 38
الف – استایرن آکریلونتیریل (SAN) 39
ب – اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 39
1-2-2-1-1-7. اتیلن و ینیل الکل (EVOH) 39
1-2-2-1-2. ترموپلاستیک های مرکب 40
1-2-2-1-2-1. نمونه هائی از فیلم های مرکب 41
1-2-2-1-2-2. خصوصیات فیلم های مرکب 42
1-3. وضعیت تولید مواد اولیه پلاستیکها در ایران 44
حفظ بسته بندی در ارتباط با پدیده مهاجرت 45
الف- تعاریف 45
ب- تقسیمات بسته بندی 47
دسته اول 47
جدول (1) مسمومیت برخی عناصر در حالتی كه به شكل یون در آب حضور دارند. 48
دسته دوم 50
جدول (2) ماكزیمم مهاجرت برخی مونومومرها به داخل مواد غذایی 51
دسته سوم 52
جدول (3) مقایسه خطرات منجر به مرگ 53
جدول (4) الزامات مربوط به پاكیزگی صفحات قلع مورد استفاده در تولید قوطی های كنسرو و ماكزیمم مجاز برای مهاجرت یونهای فلزی به داخل مواد غذایی 54
ج- افزودنیهای برای رزینهای پلاستیكی 56
آثار واسطه واكنش دهنده 56
افزودنیهایی كه برای منظورهای خاصی اضافه می‌شوند یا افزودنیهای تعمدی (Intentional Additives) 57
1-مواد بهبود دهنده خواص 57
2-تثبیت كننده ها 58
3-كمكهای تكنیكی 60
عوامل ضد مه (Antifog Agents) 60
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents) 61
1-عوامل فوم كننده 61
2-كند كننده های اشتعال 62
3-عواملی كه شفافیت رزینهای پلاستیك را تغییر می‌دهند. 62
جدول (6) كمكهای تولید پلاستیكها در مقابل مواد شیمیایی مربوطه 63
«آلودگی در مواد غذایی از مواد بسته بندی» 64
«چكیده» 64
1. مقدمه 64
2. كنترل منظم 66
3.روش های تحلیلی 68
3- 1. مواد افزودنی در بسته بندی پلیمری 70
3-1-1- پلاستیك ها 70
3-1-2- استابیلایزرهای حرارتی 72
3-1-3- مرحله افزودن مواد 74
3-1-4- استابیلایزرهای سبك 75
3-1-5- آنتی اكسیدان ها 76
3-2- مونومرها و الیگومرها 77
3-2-1- استیرن ها 77
3-2-2- ونییل كلراید 78
3-2-3- بیس فنول دیگلی سایدیل اتر (BADGE) 80
3-2-4- ایزوسیانات 81
3-2-5- كاپرولاكتام 81
3-2-6- الیگومرترفتالیت پلی اتیلن 82
3-3- مواد آلوده كننده 83
3-3-1- فرآورده های آلوده كننده 83
3-3-2- بنزن و مایعات فرار دیگر 84
3-3-3- آلوده كننده‌های محیطی 85
3-3-4- عوامل فرآیندی 86
3-3-5- آلوده كننده های دیگر 86
4-1- عوامل تاثیر گذار بر انتقال 87
4-2 -راه ارتباطی بین غذا و پلی مر 88
4-3- انتشار به مواد غذایی با حجم زیاد 89
5-نمونه هایی از مدل سازی انتقال پیش بینانه 89
تحقیق FTLR مهاجرت ویژه مواد افزودنی از پلی و نییل كلراید جامد 94
مهاجرت و ارزیابی حساسیت پلی مرهای تشعشعی 95
«فعل و انفعالات میان پلی ونیل كلراید با روغن افتابگردان اپوكسی شده و غذاهای سیمیولانت شده » 96

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir