توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word) دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خیابانی در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز سی پرو آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران
2-1- موقعیت جغرافیائی
3-1- موقعیت طبیعی
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
5-1- ویژگیهای اقلیمی:
1-5-1- دما
2-5-1- میزان بارش
3-5-1- رطوبت نسبی
4-5-1- روزهای یخبندان
5-5-1- روزهای بارانی
6-5-1- باد
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
9-5-1- ارتفاع بناها
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
1-2- تعریف و تبیین موضوع
2-2- تعریف كودك
1-2-2- تعریف كودكان خیابانی
3-2- تاریخچه كودكان خیابانی
4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان
1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران
5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان»
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان
7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی
8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی
1-9-2- مدرسه (اجتماع)
2-9-2- وضعیت روانی
3-9-2- مشكلات رفتاری
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان
1-10-2- سازمان بهزیستی
2-10-2- شهرداری
3-10-2- سازمان بین‌المللی
11-2- آمار كودكان خیابانی
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)
2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك
5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان
خیابانی
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان
7-3- كودك، معماری و فضا
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
8-3- معماری برای كودكان
9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی:
1-4- مراكز خارجی:
1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه
2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا
3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
4-1-4- پروژه ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون)
5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان
6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی
7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا
2-4- مراكز داخلی:
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
1-1-2-4- موقعیت
2-1-2-4- اجزاء طرح
3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح
2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر
3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران
1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران
2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن
1-3-5- جنسیت خاك سایت
2-3-5- آب در منطقه طرح
3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
6-3-5- دسترسیهای سایت
10-5- چكیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی:
1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت
1-1-6- ساختمان اداری
2-1-6- ساختمان خوابگاه
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها
2-2-1-6- آشپزخانه
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه
4-2-1-6- محل تهیه غذا
5-2-1-6- محل طبخ
6-2-1-6- محل غذاخوری
1-6-2-1-6- سرو غذا
2-6-2-1-6- سرویسها
7-2-1-6- رختكن و سرویسها
8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز
9-2-1-6- رختشویخانه
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی
2-9-2-1-6- قسمت شستشو
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن
4-9-2-1-6- محل اتوكشی
3-1-6- ساختمان اجتماعات
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
2-3-1-6- نمازخانه
3-3-1-6- كتابخانه
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل
2-3-3-1-6- مخزن كتاب
3-3-3-1-6- سالن مطالعه
4-1-6- ساختمان آموزشی
1-4-1-6- گالری
2-4-1-6- كلاسهای آموزشی
3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری)
4-4-1-6- سمعی و بصری
5-1-6- كارگاههای تخصصی
1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری
2-1-5-1-6- محوطه تدریس
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی
8-1-6- نگهبانی
2-6- سازه
3-6- تاسیسات
1-3-6- گرمایش
2-3-6- حرارت مركزی
3-3-6- تهویه
4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی
5-3-6- تهویه مطبوع
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی)منابع و مأخذ :

1- پروژه معماری خانه‌ امید (مركز نگهداری كودكان خیابانی) توسط دانشجویان شهرزاد خادم حسینی و مریم كلامی –خرداد 1379 (دانشگاه علم و صنعت ایران)
2- پروژه طراحی كانون. بچه‌های خیابان توسط مژگان شبیری،‌ سال 79-1378 (دانشگاه شهید بهشتی)
3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما، خانم كاووسی- خانم قلی‌زاد و آقای نریمانی و استفاده از نظرات ایشان
4- كتاب معماری برای كودكان،‌ نوشته والتر كرونر، ترجمه دكتر احمد خوشنویس و مهندس المیرا میررحیمی- سال 1382 چاپ اول

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir