توضیحات

  بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری )مرور ذهنی، بسط دهی، سازماندهی و راهبردهای یادگیری فراشناختی، تفکر انتقادی و خود نظم دهی فراشناختی( و راهبردهای انگیزشی )جهتگیری هدفهای پیشرفت و خودکارآمدی واضطراب امتحان( با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطهی شهرستان لامرد انجام گرفت. جامعهی این پژوهش 1224 نفر از دانشآموزان پایه های اول، دوم و سوم مدارس متوسطهی نظری شهرلامرد بودند که 812 نفرپسر و 208 نفر دختر که به نمونهگیری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انجام شد . داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران حاصل شد و نتایج پژوهش با بهره گیریاز آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . یافتههای تحقیق نشان داد که میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مقیاس جهتگیری بیرونی نسبت به هدف و کارآمدی به ترتیب0/138و0/134 درسطح 0/05 برای ازمون دو دامنه معنیدار است. همچنین رابطهی بین میانگین پیشرفت تحصیلی با ارزش تکلیف0/142درسطح 0/01 معنی دار است و همچنین بین اضطراب امتحان با پیشرفت تجصیلی نیز رابطهی منفی اما غیر معنی دار وجود دارد و بین خود نظم دهی فرا شناختی و نظمدهی به تلاش به ترتیب0/116و0/129با پیشرفت تحصیلی درسطح 0/05 رابطه ی معنی دار وجود دارد و بین مرور ذهنی و بسط دهی با پیشرفت تحصیلی رابطهی معنی داری وجود ندارد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با word, پروژه word بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد, دانلود سورس بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با word, سیستم بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با word, مدیریت بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد به زبان word, بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با word, پروژه دانشجویی بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد, بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد به زبان word, بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در word, سیستم بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد تحت word, دانلود پروژه بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد, سورس پروژه بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد به زبان word, بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد, بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد به زبان فایل ورد (word), بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد در فایل ورد (word), سیستم بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد با word, پروژه بررسي رابطه ي بين راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطهي شهرستان لامرد به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir