توضیحات

  مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 94-93 انجام شده است. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی از بین گروه های مختلف تحصیلی تعداد 400 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. که پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری، تعداد 374 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه راهبردهای یادگیری وین اشتاین و مایر ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج حاصل بیانگر آن است که استفاده دانشجویان از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری موجب عملکرد تحصیلی بالاتر می شود. همچنین بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری، انگیزه پیشرفت دانشجویان را افزایش می دهد. بین دانشجویان دختر و پسردراستفاده از انواع راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.همچنین رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر مثبت و معناداراست. این در حالی است که همبستگی انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در پسرها بیشتر از دخترها می باشد.. نتایج رگرسیون گام به گام عملکرد تحصیلی با متغیر های راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت بیشترین سهم پیش بینی عملکرد تحصیلی را دارد و نیز بین دانشجویان سال های تحصیلی مختلف از نظر انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با word, پروژه word مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93, دانلود سورس مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با word, سیستم مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با word, مدیریت مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 به زبان word, مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با word, پروژه دانشجویی مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93, مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 به زبان word, مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در word, سیستم مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 تحت word, دانلود پروژه مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93, سورس پروژه مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 به زبان word, مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93, مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 به زبان فایل ورد (word), مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 در فایل ورد (word), سیستم مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 با word, پروژه مقاله بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي 94 -93 به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir