توضیحات

 بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات بازاريابي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با میزان فروش در شرکت های فعال تولید کننده مواد غذایی و بهبود مهارت های مدیر در انجام مذاکره می باشد. برای این منظور 17 فرضیه مطرح شد و بر اساس نتایج بررسی این فرضیات، بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. این پژوهش از نظر طرح مساله و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و در آن گردآوری اطلاعات از طریق منابع ثانویه (کتابخانه ای) انجام پذیرفته است. روش بررسی روایی پرسشنامه، روایی محتوایی است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، ورود و پیش پردازش داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از این نرم افزار برابر 0.93 حاکی از پایایی و اعتماد بالای پرسشنامه است. برای آزمون فرضیه ها ابتدا همبستگی بین متغیر های مستقل، واسطه ها، و وابسته آزمون شده است و برای بررسی رابطه علی بین متغیر های مستقل و وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. ایجاد مدل، تحلیل مسیر و آزمون معناداری با استفاده از نرم افزار LISREL انجام می گیرد و در نهایت آزمون معناداری مدل نشان می دهد که ابعاد مهارت مذاکره بر فروش تاثیر مستقیم و مثبتی دارد و 15 فرضیه از 17 فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با word, پروژه word بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت, دانلود سورس بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با word, سیستم بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با word, مدیریت بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت به زبان word, بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با word, پروژه دانشجویی بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت, بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت به زبان word, بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت در word, سیستم بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت word, دانلود پروژه بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت, سورس پروژه بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت به زبان word, بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت, بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت به زبان فایل ورد (word), بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت در فایل ورد (word), سیستم بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت با word, پروژه بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني و ميزان فروش شرکت به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir