توضیحات

 مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
به جهت مطالعه اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش در شرایط تنش کم آبی در مرحله غلاف دهی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در تابستان 1391 اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و دو عامل آبیاری در پلات های اصلی و پنج غلظت مختلف سالیسیلیک اسید به عنوان عامل فرعی انجام شد. غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید شامل صفر (شاهد)،900 ،1800 ،2700 و 3600 میکرومولار بودند. تیمار آبیاری از طریق کم آبیاری در مرحله غلاف دهی اعمال شد. تنش خشکی به شکل معنی داری باعث کاهش در ارتفاع تشکیل غلاف، هکتولیتر، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد. همچنین سالیسیلیک اسید اثر معنی داری بر تعداد بوته در متر مربع، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت.عملکرد دانه در تیمار آبیاری مطلوب معادل 1300 کیلوگرم بود که با یک کاهش 23 درصدی به 995 کیلوگرم در هکتار در تیمار تنش آبی رسید. سالیسیلیک اسید هم در شرایط تنش و هم در شرایط مطلوب رطوبتی باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد شد. در میان سطوح مختلف سالیسیلیک اسید غلظت 1800 میکرومولار بیشترین عملکرد دانه را با مقدار 1161/7 کیلوگرم در هکتار داشت. در شرایط تنش آبی و غلظت های 1800 و 2700 میکرومولارعملکرد به ترتیب به 1150 و 1121 کیلوگرم در هکتار رسید. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک (3541 کیلوگرم در هکتار) در غلظت 1800 میکرومولار سالیسیلیک اسید حاصل گردید.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با word, پروژه word مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان, دانلود سورس مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با word, سیستم مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با word, مدیریت مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان به زبان word, مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با word, پروژه دانشجویی مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان, مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان به زبان word, مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان در word, سیستم مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت word, دانلود پروژه مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان, سورس پروژه مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان به زبان word, مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان, مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان به زبان فایل ورد (word), مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان در فایل ورد (word), سیستم مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان با word, پروژه مقاله مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي در اقليم خوزستان به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir