توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی سیستم های مخابراتی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم های مخابراتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم های مخابراتی
فصل 1: اجزای یک سیستم رادیویی
مدولاسیون
مقایسه سیستمهای مدولاسیون
نویز الکتریکی
حلقه های قفل شده در فاز
توصیف ساده عملکرد PLL
آشکارساز فاز
اصلاحات PLL
فصل 2: مدولاسیون
مدولاسیون دامنه
سیستمهای دو کنار باندی و تک کنار باندی
روش تغییر فاز
مدولاسیون زاویه
مدولاسیون فاز FM
مدولاسیون فرکانس FM
تعریف ضریب مدولاسیون  برای FM
طیف امواج مدوله شده زاویه ای
تحلیل نویز
داتاکید در سیستمهای FM
مدولاسیون پالس
مدولاسیون زمان پالس PTM
مدولاسیون کدهای پالسی PCM
فصل 4:
گیرنده های FM
مشخصات آشکار ساز FM
پاسخ به سیگنال های تداخلی و نویز
جداسازها
آشکارساز با PLL
آشکار ساز برای FM دیجیتالی
نمونه ای از یک گیرنده FM کامل
اعوجاج مدولاسیون تداخلی و بایاس
فصل 5
فرستنده های FM
مدولاتورهای تغییر فاز
فصل 6
مدولاتورهای FM
فصل 7
دمولاتور FM
تقدیر نامه

 

مقدمه
زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعه فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن حاضر بسیار مناسب است عمده ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM صورت می گیرد.
مدارات مخابراتی برای دستگاههای فرستنده و گیرنده ، جدا
کننده ها، تقویت کننده ها ، که خود انواع مختلف دارند با استفاده از مدل ها و روابط ریاضی تعریف می شوند. آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابره اطلاعات و پیامها (مدولاسیون FM) و دریافت کردن و جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده کازربر (مدولاسیون FM) موضوع مورد بررسی این پروژه می باشد.
اجزای یك سیستم رادیویی
فرآیندی كه طی آن پیام اصلی به شكل مناسب برای انتقال تبدیل می‌شود مدولاسیون نام دارد. در فرآیند مدولاسیون مشخصه ای – مانند دامنه، فركانس یا فاز – از یك حامل  فركانس بالا متناسب با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله كننده (پیام) تغییر می كند. به این ترتیب محتویات پیام اصلی به بخشی از طیف فركانسی در حوالی فركانس حامل منتقل می شود. در گیرنده فرآیند معكوس صورت گرفته، آشكارساز سیگنال اصلی را بازیابی می كند.
در شكل  1  نمودار بلوكی ساده ای از یك فرستنده و یك گیرنده رادیویی نشان داده شده تا پردازشهای انجام گرفته بر روی سیگنالها نشان داده شود. عمل هر بلوك در زیر تشریح شده است.
1. منبع سیگنال پیام می تواند میكروفون، سوزن گرام، دوربین تلویزیون و یا دیگر وسایل تبدیل كننده اطلاعات مطلوب به سیگنال الكتریكی باشد.
2. سیگنال تقویت شده معمولاً برای محدود شدن پهنای باند از یك فیلتر پایین گذر عبور داده می شود.
3. نوسانساز RF فركانس حامل یا كسر صحیحی از آن را ایجاد می‌كند. چون برای ماندن گیرنده در فركانس اختصاص یافته به آن، پایداری نوسانساز باید خوب باشد این نوسانساز معمولاً توسط كریستال كوارتز كنترل می شود.
4. یك یا چند طبقه تقویت كننده سطح توان سیگنال نوسانساز را به حد لازم در ورودی مدولاتور می رساند. برای دستیابی به یك بازده خوب در صورت امكان از تقویت كننده های كلاس C استفاده می شود. مدار خروجی در یك هارمونیك فركانس ورودی تنظیم می شود و به این ترتیب عمل «چند برابر كردن فركانس» صورت می گیرد تا فركانس حامل مضرب صحیحی از فركانس نوسانساز باشد.
5. مدولاتور سیگنال و مولفه های فركانسی حامل را تركیب كرده، یكی از انواع موجهای مدوله شده بخش   را ایجاد می كند. در سیستم ساده شده شكل  1  طیف سیگنال خروجی در حوالی فركانس حامل RF مطلوب قرار دارد. در بسیاری از فرستنده ها یك نوسانساز و مخلوط كننده دیگر (شبیه بلوكهای 10 و 11) بین بلوكهای 5 و 6 قرار می گیرد تا موج مدوله شده به گستره فركانسی بالاتری برود.
6. پس از مدولاسیون تقویت كننده های دیگری لازم است تا توان سیگنال به مقدار مطلوب برای تحویل شدن به آنتن برسید.
7. آنتن فرستنده انرژی RF را به یك موج الكترومغناطیسی با پلاریزاسیون مطلوب تبدیل می كند. اگر تنها یك گیرنده (ثابت) مورد نظر باشد، آنتن طوری طرح می شود كه انرژی تشعشعی تا حد ممكن در جهت آنتن گیرنده  منتشر شود.
8 . آنتن گیرنده ممكن است همه جهته و یا در مورد مخابرات فقط به نقطه جهتدار باشد. موج منتشر شده ولتاژ كوچكی در آنتن گیرنده القا می كند. ولتاژ القایی، بسته به شرایط متفاوت بین چند ده میلی ولت تا كمتر از 1 میكرو ولت است.
9 . طبقه تقویت كننده RF توان سیگنال را به مقدار مناسب برای ورودی مخلوط كننده می رساند و به جداسازی نوسانساز محلی از آنتن نیز كمك می كند. این طبقه فركانس گزینی چندانی ندارد و تنها سیگنالهای خیلی دور از فركانسهای كانال مورد نظر را حذف می كند. داشتن یك تقویت كننده قبل از مخلوط كننده به خاطر نویز غیر قابل اجتناب مخلوط كننده نیز مطلوب است.
10 . نوسانساز محلی گیرنده طوری تنظیم می شود كه فركانس آن،   ، به اندازه فركانس میانی،   ، با فركانس ورودی،   ،‌ داشته باشد؛ یعنی   می تواند مقادیر   و   را داشته باشد.
11 . مخلوط كننده یك عنصر غیر خطی است كه فركانس دریافتی   را به فركانس میانی   می برد. موج مدوله شده سوار بر حامل نیز به فركانس میانی برده می شود.
12. تقویت كننده IF توان سیگنال را به حد مناسب برای آشكارسازی می رساند و فركانس گزینی آن در حدی است كه سیگنال مطلوب را گذرانده و سیگنالهای نامطلوب موجود در خروجی مخلوط كننده را حذف می كند. چون مدارهای تنظیم شده موجود در بلوكهای 11 و 12 همیشه در فركانس ثابت   كار می كنند می توان آنها را طوری طراحی كرد كه فركانس گزینی بالایی داشته باشند. در این بلوكها غالباً از فیلترهای سرامیكی یا كریستالی استفاده می شود.
13 . آشكار ساز سیگنال پیام را از ورودی مدوله شده IF جدا می‌كند.
14. تقویت كننده صوتی یا تصویری توان خروجی آشكارساز را به حد مطلوب برای دادن به بلندگو، صفحه تلویزیون، یا دیگر دستگاههای خروجی می رساند.
15. دستگاه خروجی سیگنال اطلاعات را به شكل اصلی (موج صوتی، تصویر و غیره) تبدیل می كند. علاوه بر اینكه سیگنال مطلوب توسط گیرنده پردازش می شود، نویز الكتریكی در مسیر انتشار به سیگنال مطلوب اضافه می شود. همچنین در تقویت كننده RF ، نوسانساز محلی، مخلوط كننده و دیگر طبقه ها نیز نویز تولید می شود. نمودار بلوكی شكل 1   تنها برای نشان دادن كل سیستم آورده شده است. سیستمهای فرستنده و گیرنده در عمل آنقدر می توانند تغییر كنند كه هیچ بلوكی را نمی توان به عنوان یك بلوك اصلی در نظر گرفت. در فصلهای بعد آرایش عمومی فرستنده ها و گیرنده های كاربردهای خاص مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-1- مدولاسیون
فرض می كنیم ولتاژ موج حامل مدوله نشده به این صورت باشد:
(1)                 ر
كه در آن،   فركانس (رادیانی) حامل،   دامنه و   یك زاویه فاز دلخواه است.
در موج دامنه ای مدوله شده (AM) انحراف دامنه،   از مقدار غیر مدوله شده اش با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله كننده متناسب است. به عبارت دیگر اگر سیگنال مدوله كننده   باشد، دامنه حامل باید به صورت زیر با زمان تغییر كند:
(2)                 
كه در آن   ضریب مدولاسیون نامیده می شود.
1-2- مدولاسیون زاویه ای
در مدولاسیون زاویه ای به جای دامنه زاویه   معادله (1) متناسب با سیگنال مدوله كننده از مقدار غیر مدوله شده اش منحرف می شود. مدولاسیون فاز و مدولاسیون فر كانسی شكلهای خاص مدولاسیون زاویه هستند. در  مدولاسیون فاز (PM) زاویه   معادله (1) متناسب با سیگنال مدوله كننده   تغییر می كند. در مدولاسیون فركانسی (FM) مقدار لحظه ای فركانس
شكل 1
شكل 2
شكل 3
شكل 4
شكل (الف) یك موج مدوله كننده مثلثی؛ و موجهای (ب) AM ، (ج) FM و (د) RM حاصل از آن.
متناسب با مقدار لحظه ای   تغییر می كند. در هر دو مورد دامنه موج ثابت می ماند. شكل 1-2 موجهای AM ، PM و FM حاصل از یك سیگنال مدوله كننده مثلثی را نشان می دهد...

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir