توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد كارآموزی شركت برق دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد كارآموزی شركت برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد كارآموزی شركت برق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد كارآموزی شركت برق :

كارآموزی شركت برق

مقدمه
حال كه با استعانت از ذات حق این توفیق حاصل آمده كه بتوانیم رشد و شكوفائی میهن اسلامیان گام برداریم و در را ه تعالی ارزشهای والای انسانی بكوشیم، كمال مسرت را دارم كه توانسته‌ام در این راه توفیق خدمتگزاری به آحاد افراد جامعه‌ام را داشته باشم. بدین وسیله قبلاً‌ از مساعدت و همكاری مدیریت محترم امور مالی و كلیه همكاران ارجمندم كه در جهت ارتقاء سطح معلومات وافزایش قابلیتها و توانائیهایم صبورانه كوشیده‌اند، كمال امتنان را داشته و مراتب سپاسگذاری خویش را معروض می‌دارم.

گزارش پایانی طرح رشد و ارتقاء كه هم اكنون ملاحظه فرمائید در ارتباط یا اطلاعات موجود از طرح و چگونگی عملكرد سیستم حسابداری اعمال شده در اداره مالی شركت توزیع نیروی برق شهرستان هادی شهر. شركت توزیع نیروی برق شهرستان هادی شهر یكی از چند شركت اقماری شركت برق منطقه‌ای آذربایجان غربی بوده كه بصورت شركت سهامی خاص درتاریخ اول اسفند ماه سال 1372 تأسیس یافته است. جهت آگاهی بیشتر در این بخش از مقدمه به ارائه تعریفی كه از شركتهای سهامی در قانون تجارت آمده است می‌پردازیم:
شركت سهامی شركتی است كه با رعایت مقررات مدنی راجع به شرائط صحت قرار دادها و قواعد اختصاصی قانون تجارت و ثبت شركتها و شرائط مورد توافق بین شركاء برای امور انتظامی اعم از تجارتی و غیر تجارتی تشكیل و سرمایه آن به سهام تساوی القیمت تقسیم و

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها و سود حاصله است.
با توجه به تعریف فوق شركتهای سهامی خاص به شركتهای اطلاق می‌گردد كه تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً‌ توسط موسسین تأمین و یا تعهد گردیده باشد.

فصل اول
تعاریف و اصطلاحات

هدف تهیه گزارش:
با توجه به اهداف عالمه وزارت نیروی در جهت رشد ارتقاء پرسنل و گذراندن دوزهای گرایش كمك كارشناسی مالی (fnc ) جهت دریافت مدرك فوق دیپلم و همچنی به علت اینكه در شركت توزیع نیروی هادی شهر كتابچه یا جزوه‌ای در رابطه با نحوه عملكرد حسابداری درآمد و مشتركین این جزوه را بنویسیم.

استفاده كنندگان از این گزارش:
جهت كاربران درون سازمانی و ادارات خدمات مشتركین و حسابداران درآمد و كارآموزان این رشته می‌باشد.
در حاضر اعضاء هیئت مدیره این شركت متشكل از 3 نفر بشرح نامبردگان ذیل می‌باشد:
– آقای مهندس سید علی بربند: رئیس هیأت مدیره
– آقای مهندس محمد آهوی آتشین: عضو اصلی هیأت مدیره
– آقای محمد قهرمانی: عضو اصلی هیأت مدیره

– این شركت از لحاظ سازماندهی واحدهای اجرائی و تعین حیطه،‌نظارت هر یك برابر نمودارهای سازمانی،‌ آنچنان كه در شرح وظائف و مسئولیتهای واحدهای مختلف مشهود می‌باشد،‌براساس ماهیت عملكرد زیر مجمو عه‌های خود را سازماندهی نموده است. كه به نظر این حقیر دارای برخی مزایا و معایت بشرح ذیل می‌باشد:
محاسن:
1- توجه اصلی این نوع تقسیم بندی به مهارتهای شغلی و تخصصی می‌

باشد و در این راستا مدیران از نظر وظائف محوله متخصص و كارآمد می‌باشند.
2- تسهیل درامر آموزش و تربیت افراد متخصص از طریق تخصصی كردن وظائف و مسئولیتها.
3- مدیران واحدها تنها در محدوده وظائف مسئولیتهای محوله ذینفع بوده و این امر سبب می‌شود تا مدیریت عالی بتواند بر فعالیتهای مدیران واحدها نظارت دقیق داشته باشد و این امر باعث سهولت در امر نظارت و كنترل سازمانی می‌گردد.

معایب:
1- مسئولیت‌ كل عملكرد فقط بر عهده مدیریت ارشد هر واحد می‌باشد.
2- با توجه به ساختار این نوع تقسیم بندی كه همانا،‌پرورش مدیران متخصص و كارشناسان و نتیجاً‌ افزایش راندمان و بهره‌وری می‌باشد. مشكل می‌توان مدیرانی یا تجارت وسیع (مدیران عمومی و لازم برای ارتقاء بر رده‌های اجرایی بالاتر پر ورش داد. در پایان متذكر می‌گدرم كه گزارش پایانی طرح رشد و ارتقاء این حقیر خالی از نواقص و اشتباهات نبوده، لذا متواضعانه خواستار دقت نظر مسئولین و خوانندگان محترم می‌باشم تا در جهت رفع نواقص گزارش مذكور و افزایش اطلاعات خود بكوشم.
نمودار سازمان امور اداری و مالی حوزه ستادی

تحت نظارت حسابدار مسئول حقوق
تحت نظارت حسابدار مسئول تنظیم اسناد
تعاریف و اصطلاحات
متقاضی:
متقاضی عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی كه برقراری انشعاب یا انشعابلات برق و یا تغییر در قدرت را در خواست نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.
مشترك:
مشترك عبارتست از شخصی حقیقی یا حقوقی كه برقراری انشعاب یا انشعابات مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.
شركت :
شركت عبارتست از شركت سهامی برق كه بموجب مقررات قانونی بكار تولید،‌انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمین می‌نماید.
تبصره:
شركتهای برق كه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی فعالیت می‌نمایند دارای تعرفه‌ها و آئین نامه‌های خاص خود هستند.
شبكه فشار ضعیف عمومی:
شبكه فشار ضعیف عمومی عبارتست از كلیه خطوط هوایی یا زمینی كه جهت توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاههای عمومی دایره شده و معمولاً‌ از طریق جعبه انشعاب یا جعبه مستقیم و یا بطور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می‌شوند و كلاً‌ متعلق به شركت می‌باشند.
شبكه فشار قوی عمومی:

شبكه‌های فشار قوی عمومی عبارتست از كلیه خطوط هوایی یا زمینی و پستهای فشار قوی با ولتاژ‌های HKV و بیشتر كه برحسب مورد جهت انتقال یا توزیع نیروی برق دائر می‌گیرند و كلاً‌متعلق به شركت می‌باشند همچنین خطوط و پستهای هوائی و زمینی با ولتاژ KV130.63 را شامل می‌شود.
خطوط و پستهای هوائی یا زمینی با ولتاژ‌های KV/33.20.11 بطور اخذ شبكه فشار متوسط نامیده می‌شوند.خطوط هوائی یا زمینی و پستهای با ولتاژ‌های KV/400.230 بطور اخص شبكه انتقال نامیده می‌شوند.

خطوط نیرورسانی اختصاصی:
خطوط انتقال و فوق توزیع كه شبكه عمومی موجود را به نقطه تحویل متصل می‌كند خطوط نیرو رسانی اختصاصی نامیده می‌شوند.
وسایل اندازه‌گیری:
وسایل اندازه‌گیری عبارتند از: كنتوریا كنتورها،‌ فیوزها و سایر محلقات و كلیه وسایل و دستگاههای مربوطه كه به منظور محدود كردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق (اكتیو و راكتیو) طبق قرار داد در نقطه تحویل نصب می‌گردند و كلاً‌ متعلق به شركت یا در اختیار آن می‌باشند. محل نصب این وسایل در تمامی موارد توسط شركت تعیین می‌گرد.
نقطه تحویل:
عبارتست از: نقطه‌ای كه تأسیسات برقی مشترك اتصال داده می‌شود و در آن محل وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود.
قرار داد برقراری انشعاب برق:
عبارتست از: قرار داد منعقده بین شركت و متقاضی كه طبق مفاد آن انشعاب برق دائر می‌گردد.
انشعاب برق:
عبارتست از : فراهم بودن امكانات استفاده از انرژی الكتریكی توسط خطوط سرویس و وسایل اندازه‌گیری كه طبق مقررات دایر شده است.
انشعاب برق فشار ضعیف و فشار قوی:
عبارتست از: انشعاب برق تك فاز با ولتاژ 220V و سه فاز با ولتاژ 380v و انشعاب برق فشار قوی عبارتست از انشعاب برق با ولتاژ 11KV و بیشتر.
تأمین برق:

تأمین برق عبارتست از: دسترس قرار دادن توان و انرژی در نقطه تحویل با ولتاژ و فركانس مقرر موجود در شبكه،‌ اعم از اینكه توان و انرژی موجود استفاده بشود یا نشود.
انواع انشعابات برق:
الف: انشعاب برق مصارف خانگی:
به انشعاباتی اطلاق می‌شود كه صرفاً‌ به منظور بكار انداختن و استفاده كردن و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسكنوی دائر می‌گردد.
واحد مسكونی در مناطق شهری عبارتست از مكانی برای زندگی كه به تشخیص شركت حداقل دارای یك اطاق و یك آشپزخانه و یك سرویس بوده و وردی آن (اعم از اینكه درب داشته باشد و یا نداشته باشد) مستقل و یا مرتبط به راهروی اشتراكی و سیم كشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسكونی در روستاها بعهده شركت می‌باشد.
ب: انشعاب برق مصارف اشتراكی:
این انشعاب بكار انداختن تأسیسات مانند آسانسور، ‌شوفاژ،‌ تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوكها و مجموعه‌های ساختمانی مسكونی و شهركهای مسكونی صنعتی و عمومی بطور جدا از سایر انشعابات دائر می‌گیردد.
ج: انشعاب برق مصارف عمومی
انشعاب برق مصارف عمومی به انشعاباتی اطلاق می‌گردد كه جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی به كار می‌رود.

د: انشعابات برق مصارف تجاری:

انشعاباتی كه عموماً‌ برای محل كسب و تجارت دائر می‌گردند مشمول این تعرفه‌ می‌باشند. ضمناً‌ مصارف انشعاباتی كه با هیچ یك از بندهای این ماده مطابق نداشته باشد مشمول تعرفه تجاری است.
بهاری برق مصارف اشتراكی انشعابات تجارتی نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌شوند.
ذ: انشعاب برق تولید كشاورزی:
به انشعاباتی اطلاق می‌شود كه از نیروی برق جهت پمپاژ آبهای سطحی،‌ زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید فرآورده‌های كشاورزی استفاده می‌شود و دارای پروانه معتبر بهر‌ه‌برداری از سازمانهای آب منطقه‌ای نیز هستند.
ر: انشعاب برق تولید (صنعت و معدن):
به انشعاباتی اطلاق می‌شود كه برای بكار انداختن و بهره‌برداری از صنایع،‌كارخانه‌ها، استخراج معادن،‌صنایع كشاورزی برای تولید فرآورده‌های كشاورزی و دامی در كارگاهها (مانند تولید قارچ،‌ پرورش كرم ابریشم،‌شیلات، ‌تكثیر و پرورش آّبزیان در آبهای داخلی،‌مرغداریها و دامداریها) و صنایع كوچك و صنوف تولیدی استفاده می‌شود.

ز: انشعاب برق مصارف آزاد:

این انشعاب ویژه متقاضیانی است كه تمایل به پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق را ندارند. برقهای غیر دائم،‌ چراغانی‌ها و تابلوهای تبلیغاتی از جمله اینگونه انشعابها محسوب می‌گدند.
واگذاری انشعاب:
این واحد پاسخگوئی تقاضای مشتركین جدید در زمینه درخواست اشتراك برق تكفاز و یا سه فاز می‌باشد در این واحد برای متقاضیان اشتراك برق سه نوع فرم مخصوص تقاضای انشعاب برق در نظر گرفته شده است.
فرم شماره یك : مخصوص منازل مسكونی شمالی.
فرم شماره دو: مخصوص منازل مسكونی جنوبی و یا تجاری یك طبقه
فرم شماره سه : مخصوص منازل مسكونی دو طبقه
درابتا شخص متقاضی انشعاب جدید برق با مراجعه به متصدی قبول تقاضای انشعاب برق در یكی از امور برق نواحی 8 گانه و (برقهای سرخس، ‌فریمان،‌چناران) برحسب مورد یكی از فرمهای یاد شده (1، 2، 3) را تكمیل نموده و تحویل می‌نماید، كه دراین فرم شخصی تقاضای نام و آدرس محل نصب انشعاب را به همراه كروكی محل قید می‌نماید. متصدی قبول تقاضا فرم شماهر (2108) را در دو نسخه جهت متقاضی تكمیل می‌نماید. در گوشه سمت بالای این فرم شماره‌ای زده شده كه این شماره 4 ردیف می‌باشند كه شماره مذكور موقتی می‌با

شد. در پایان وقت اداری فرمها در دفتری وارد شده كه حاوی اطلاعات ذیل می‌باشد:
1- متراژ زیر بنای ساختمان
2- مقدار كابل مورد مصرف
3- آمپراژ مورد نیاز
4- فاصله ساختمان تا نزدیكترین ستون برق یا ترانس
5- توجه به میزان بازدهی ترنس موجود در صورت واگذاری انشعاب
6- تهیه كروكی مسیر حفاری در صورت نیاز به آسفالت شكافی.
در صورت دادن انشعاب به صفاضی از kw 30 برق درخواستی اعم از15A ویا A 25 تكفاز یا سه فاز، مسكونی یا تجاری برای متقاضی فیشهای 4 /چهار برگی پرنموده و پس از پرداخت وجه به بانك ملی و نگهداری دو نسخه از فیشها توسط بانك دو نسخه دیگر به انضمام پرونده به متصدی خدمات مشتركین ارجاع داده میشود.
لازم به یادآوریست كه مبلغ این فیشها با توجه به موارد 6 گانه فوق محاسبه و اختصاص می‌یابد و مامور طرح و نظارت به واحد خدمات مشتركین گزارش نموده و هزینه‌های آن توسط رئیس خدمات و مشتركین با توجه به جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق محاسبه و برای دریافت این گونه هزینه‌ها فیش بانكی صادر میگردد.
پس از فیش بانكی مزبور توسط مشترك مسئول مربوطه به پرونده متقاضی شماره اشتراك داده و این شماره را روی قبوض و فرمهای شماره3108 و پوشه پرونده متقاضی ثبت می‌نماید و اطلاعات پرونده را در دفتر مشتركین ثبت نموده و فرم 3108 را به امضاء متقاضی میرساند و نسخه مربوط به مشترك از قبوض پرداختی را به وی داده و نسخه مربوط به شركت را ضمیمه پرونده می‌نماید.

سپس دستور كار نصب انشعاب صادر و پس از تائید آن توسط مسئول اداری و مالی و رئیس اداره خدمات مشتركین و یا مسئول مربوطه اشتراك داده میشود و در نوبت نصب قرار میگیرد پس از نصب انشعاب پرونده مجددا به متصدی خدمات مشتركین ارجاع میشود تا در دفتر مشتركین در ردیف خود شماره تند كنتور و كیلووات اولیه كنتور و تاریخ نصب آن از روی فرم شماره 3108 وارد میشود و اطلاعات آن شامل اشتراك نام
شرائط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در برقرار انشعاب برق:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای هر واحد مسكونی تجاری، ‌عمومی، ‌صنعتی، كشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در انشعاب برق را بنماید.
قبول درخواست برقراری (یا تغییر در ) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است:
الف: شركت امكانات لازم جهت برقراری یا تغییر درانشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
ب: متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق یا هزینه‌های تأمین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شركت یا سایر شركتهای برق تابعه وزارت نیرو نداشته باشد.
ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید (صنعت و معدن):
منوط به ارائه یكی از مدارك زیر از وزارتخانه‌های صنایع،‌معادن و فلزات، ‌جهاد سازندگی، كشاورزی یا واحدهای تابعه آنها می‌باشد.
ـ موافقت اصولی ـ پروانه تأسیس
ـ پروانه بهره‌برداری ـ كارت شناسائی
ـ گواهی فعالیت صنعتی
كلیه مدارك نامبرده برای مدت قید شده در آن معتبر بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت فوق مشترك نسبت به تمدید اعتبار آنها یا ارائه یكی از مج وزهای دیگر اقدام ننماید، مشمو تعرفه تجاری خواهد شد.
ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید كشاورزی:
ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید كشاورزی منوط به ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری از سازمانهای آب و رعایت قدرت مجاز الكترو پمپ قید شده در پروانه مذكور می‌باشد.

صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترك در نگهداری آن
شرح خدمات فشار ضعیف 25A سه فاز و كمتر 30KW و بیشتر
تكفاز I‌ سه فاز III فشار ضعیف فشار قوی
تغییر مكان داخل وسایل اندازه‌گیری 36300 ریال 90750 ریال 242000 ریال طبق برآورد شركت
آزمایش وسایل اندازه‌گیری 12100 ریال 24200 ریال 242000 ریال 60500 ریال
خدمات قطع و وصل 12100 ریال 24200 ریال 42350 ریال 60500 ریال
صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترك در نگهداری آن 1210ریال 1210 ریال 42350 ریال 2420 ریال
تغییر نام 12100 ریال 24200 ریال 42350 ریال 60500 ریال
برآورد هزینه‌های خدماتی و لوزم مصرفی كه در جدول فوق الذكر ذكر نگردیده‌اند بعهده شركت می‌باشد.
قطع موقت انشعاب برق:
شركت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترك یا استفاده كننده را موقتاً‌ قطع خواهند نمود.
الف: در صورتیكه تنها مشترك یا مصرف كننده برق پس از تسویه حساب تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید.
ب: اگر مشترك یا استفاده كننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آئی

ن نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق قصور نماید.
پ: اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
ث: در صورتیكه امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالی بدلیل بسته بودن درب میسر نگردد.
ج: هر گاه حكم یا قرار داد لازم الاجرا از سوی مقامات قضائی در زمینه قطع برق صادر گردد.
چ: در مورد مشتركین كشاورزی در صورتیكه سازمان آب منطقه‌ای در خواست قطع نماید.
ح: هر گاه وزارت نیرو قطع برق استفاده كننده از برق را به شركت اعلام نماید.

فصل دوم
حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی
حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه‌های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت با جمع آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می‌نماید. صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولاً به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه و تدوین می‌شوند:
1-نیاز قانونی 2-نیاز نظارتی 3-نیاز اطلاعاتی

تفاوتهای سیستم حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

همانطور كه در ابتدا گفتیم سیستم حسابداری اداره برق یك سیستم حسابداری بازرگانی می‌باشد لذا تفاوتهای این سیستم را با حسابداری دولتی بیان می‌نمائیم:
1-صورتهای مالی 2-نحوه ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات
3-حسابهای مستقل 4-الزام به رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
5-كنترل بودجه‌ای 6-مبنای حسابداری دولتی با بازرگانی

تعریف مبنای حسابداری
انتخاب زمان شناسنایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها در دفاتر حسابداری را مبنای حسابداری می‌گویند.
به بیان ساده‌تر مبنای حسابداری یعنی اینكه در آمدها و هزینه‌ها را چه زمانی شناسنایی و در دفاتر ثبت نماییم.

انواع مبانی حسابداری
1-مبنای نقدی 2-مبنای تعهدی 3-مبنای نیمه تعهدی
4-مبنای تعهدی تعدیل شده 5-مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای حسابداری مورد استفاده در سیستم حسابداری دولتی ایران
با توجه به تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی كشور، مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه‌ها در حسابداری دولتی ایران اعمال می‌شود و در مورد درآمدها مبنای نقدی مورد استفاده است.
و اما حسابداری اداره برق كه یك حسابداری بازرگانی است، برای ثبت فعالیتهای مالی معمولاً

مبنای حسابداری تعهدی كه یكی از اصول و مفروضات بنیادی حسابداری است بكار برده میشود. در حسابداری تعهدی، در آمدها هنگام تحقق یا قطعی شدن و هزینه‌ها هنگام وقوع یا تحمل (بدون توجه به دوره‌ای كه در آن دریافت یا پرداخت انجام شده است) شناسنایی و در حسابهای دوره مالی مربوط ثبت می‌گردند استفاده از این مبنا مستلزم ثبت حسابهای دریافتنی مربوط به كالاها و خدمات ارائه شده قبل از دریافت وجه آنها، و نیز ثبت حسابهای پرداختنی مربوط به خدمات و

كالاهای دریافت شده قبل از پرداخت وجه آنهاست. در حسابداری دولتی، معمولاً بجای استفاده از حسابداری تعهدی كامل، از حسابداری نقدی و سایر مبناهای حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می‌شود. در حسابداری نقدی، فقط فعالیتهای مالی مربوط به درآمدهایی كه عملاً وصول شده و هزینه‌هایی كه عملاً پرداخت شده است در حسابها منعكس می‌گردد. بنابراین در این مبنا، صورت حسابهای ارسالی كه وجوه آنها هنوز دریافت نشده یا صورت حسابهای دریافتی كه وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ثبت نمی‌شود.

سازمان مالی دستگاههای دولتی
سازمان مالی دستگاههای دولتی، كه وجوه و اموال و منابع مالی آنها متعلق به دولت است با مؤسسات خصوصی كه در آنها سرمایه و حقوق و مالكیتهای فردی وجود دارد، دارای تفاوتهای اساسی است. در اغلب كشورها، سازمانهای دولتی در دو شكل كلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می‌شود. سازمانهای دولتی انتفاعی هزینه‌ها را معمولاً از محل درآمدهای خود كه با فروش كالا و خدمات تحصیل می‌نمایند، تأمین می‌كنند. بنابراین، سیستم حسابداری این نوع سازمانها باید امكان شناسایی درآمدها وهزینه‌های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یكد

یگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه را در پایان سال مالی فراهم نماید. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه‌های خود را از محل مالیاتها، عوارض و سایر وجوه دریافتنی از محل اعتبارات مصوب تأمین می‌كنند. این نوع سازمانها باید در پایان هر دوره مالی، صورت درآمدها، هزینه ها، داراییها، بدهیها و مازاد خود را تهیه نمایند.

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی
1- ایجاد مكانیسم و روشهای مناسب برای كنترل درآمد و سایر دریافتها.
2- برقراری روشهای مناسب جهت كنترل وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار.
3- اعمال كنترلهای متمركز بر هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه ای.
4- ایجاد روشهای مناسب جهت كنترل اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
5- فراهم نمودن امكان كنترل نحوه اجرای برنامه‌ها و طرحها و فعالیتها.
6- كنترل عملیات و فعالیتهای كاركنان سازمانهای دولتی در انجام وظایف مالی.
7- حقایق مربوط به وضع درآمدها و هزینه ها، دریافتها، پرداختها برای اطلاع همگان.
كنترل و ارزیابی برنامه‌های مصوب
به منظور ایجاد امكانات و اطلاعات لازم برای تنظیم برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و مالی آینده سازمان حسابداری دولتی باید تسهیلات لازم را برای ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌ها و عملیات مصوب فراهم آورد.

كنترلهای مالی در سازمانهای دولتی

ارزیابی عملكرد سازمانهای دولتی به مراتب مشكلتر از مؤسسات بازرگانی است.
زیرا میزان كارآیی سازمانهای دولتی فقط با ارزیابی خدمات و حاصل نهایی برنامه‌ها و فعالیتهای اجرا شده كه اثر مستقیم بر رفاه، امنیت، بهداشت، آموزش و بطور كلی سطح زندگی مردم دارد، امكان پذیر است. برای ارزیابی خدمات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی، هزینه‌های انجام شده برای برنامه، طرحها و فعالیتهای مصوب با نتایج حاصل از اجرای آنها ارتباط داده می‌شود.
خصوصیات سیستم كنترلهای مالی

به منظور نیل به اهداف و مقاصد مذكور، سیستم كنترلهای مالی سازمانهای دولتی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1- تشكیلات سازمانی مناسب كه وظایف و مسئولیتهای سازمان و واحدهای تابع آن و نیزپستهای سازمانی و شرح وظایف، اختیارات و مسئولیتهای هر یك از آنها را به نحو روشن و قابل درك نشان دهد.
2- وجود تشریفات، مراحل و روشهای مربوط به پیشنهاد با تصویب، انجام ثبت طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی و نگاهداری و حفظ وجوه و اموال سازمان.
3- وجود سیستمی كه در آن، برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای مالی، از دفاتر حسابها و صورتهای مالی استفاده صحیح و كامل به عمل آید و تدوین و ارائه
استانداردها، موازین و معیارهایی كه نتایج واقعی حاصل از اجرای برنامه‌ها و
فعالیتها با آنها تطبیق و مقایسه گردد.
اصول و موازین حسابداری
اصول و ضوابط مهم حسابداری بازرگانی عبارت است از:

1- اصل تفكیك شخصیت حقوقی مؤسسات از شخصیت حقیقی صاحب یا صاحبان آنها.
2- اصل واحد پول در حسابداری.
3- اصل لزوم قبول دوره مالی.
4- اصل دوام فعالیتهای مالی مؤسسات.
5- اصل تعیین ارزش اقلام دارائی بر اساس قیمت تمام شده
6- اصل واقعیت

7- اصل تساوی دارائی، با بدهی و سرمایه
8- اصل همانندی (همانندی اصطلاحات حسابداری و مالی و طبقه بندی متحد الشكل حسابها)
9- اصل ثبات رویه
10- اصل افشاء حقایق.
11- اصل احتیاط
12- اصل وضع هزینه‌های یك دوره از درآمدهای همان دوره.
13- اصل قابلیت اغماض از نكات غیر قابل توجه.
14- گزارش نوینی
15- حسابرسی (ممیزی حساب)
16- اصل سازمان.
رعایت و پیروی از این اصول و ضوابط در حسابداری دولتی نیز لازم و ضروری است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط و قواعد ذكر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، اهم اصول مخصوص حسابداری دولتی ذیلاً مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
حسابهای مستقل برای وجوه دولتی:
یكی از خصوصیات حسابداری دولتی نگاهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجوه دولتی است. بطور كلی یكی از هدفهای اساسی ایجاد حسابهای مستقل برقراری سیستم بهتری برای كنترل فعالیتهای دولت و تطبیق انها با مقررات موضوعه می‌باشد و تعداد این حسابها نباید بیش از حد لزوم باشد.
حسابداری بودجه ای
بودجه عبارت است از برنامه كامل عملیات یك سازمان كه بصورت ارقام و اعداد نمایش داده شده است و مربوط به یك مدت معین از زمان می‌باشد. بودجه سندی است كه حاكی از اراده قانونگذار راجع به حدود فعالیتهای مالی و دخل و خرج موسسات عمومی می‌باشد، و بهترین وسیله برای كنترل عملیات بشمار می‌آید. به منظور برقراری این كنترل و پیروزی از پیش بینی آن بودجه (اصل كنترل بودجه) سازمانهای دولتی ناچار از ایجاد سیستم حسابداری بودجه‌ای می‌باشند.

تقدم روش حسابداری تعهدی در ثبت اقلام هزینه
سیستم حسابداری تعهدی و مزایای آن در صفحات قبل مورد بحث قرار گرفت. در حسابداری دولتی استفاده از روش حسابداری تعهدی در مورد ثبت اقلام هزینه مهم‌تر از بكار بردن این شیوه در مورد ثبت درآمدها تلقی می‌شود.

تامین اعتبار و ایجاد تعهد

در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری و بودجه‌ای از موسسات عمومی، پرداخت كلیه مخارج این موسسات باید قبلاً تعهد شود. انجام شدن این تعهد در عرف اداری ایران تامین اعتبار نامیده می‌شود.
نبودن حسابداری سود و زیان
سازمانهای عمومی به منظور كسب سود تاسیس نمی‌شوند. بنابراین حسابداری سودو زیان نیز در این قبیل موسسات وجود ندارد مگر در برخی سازمانهای عام المنفعه از قبیل تاسیسات برق، آب گاز و تلفن. بطور كلی در سازمانهای دولتی حسابداری درامد وهزینه به جای حسابداری سود و زیان مورد عمل می‌باشد.
نبودن حسابهای سرمایه
درحسابداری دولتی حسابهایی كه حاكی از علاقه مالكیت افراد نسبت به اموال دولتی باشد وجود ندارد، در این سیستم حسابهای نظیر حساب سرمایه شركاء و سهام سرمایه و نظایر آن را كه در حسابداری موسسات بازرگانی وجود دارد، نمی‌توان یافت.
تقدم مقررات و قوانین
در كلیه مراحل ثبت، طبقه بندی، تلخیص حسابها، و تفسیر نتایج حاصل تبعیت از اصول و موازین فن حسابداری و مقررات و قوانین ضروری است. اما در حسابداری دولتی چنانچه نظر قانونگذار یا مقررات اجرائی سازمانها با اصول و موازین و روشهای قبول شده حسابداری تناقص و مغایرت داشته باشد. قوانین و مقررات مرجح و لازم الرعایه است.
اصل تفكیك اقلام ثابت
در حسابداری دولتی باید اقلام ثابت، مانند دارائی ثابت و بدهی بلند مدت در حسابهای مستقل و جدا از اقلام جاری (دارائی جاری و بدهی جاری) نگاهداری شود. علت اساسی این امر این است كه اقلام دارائی ثابت معمولاً قابل مصرف برای هزینه‌های جاری نیست. و همچنین قروض بلند مدت از محل درآمدهای جاری پرداخت نمی‌شود.

لزوم پروی از اصول و موازین حسابداری بازرگانی در سازمانهایی كه از طریق موسسات انتفاعی خصوصی اداره می‌شوند

تعدادی از سامازنهای وابسته به دولت و شهرداریها به شكل موسسات بازرگانی خصوصی اداره می‌وش د. این سازمانها مشمول همه محدودیتهای سیاسی، خصوصیات و طرز اداره و كنترل مالی كه در ادارات دولتی وجود دارد نمی‌باشد. سرمایه این موسسات كلاً یا بعضاً متعلق به دولت است یا اینكه دولت بزرگترین سهامدار آن بشمار می‌آید. هدفهای این قبیل سازمانها غالباً توسط مقامات دولتی تعیین می‌شود. و فعالیت اكثر آنها عبارت است از انجام دادن خدمات عام المنفعه یا تولید و فروش كالاهای مورد نیاز مردم.

در این گونه سازمانها باید سیستم حسابداری و طرز نگاهداری و طبقه بندی حسابها، تا جائی كه قوانین و مقررات اجازه می‌دهد، تابع اصول و موازین حسابداری بازرگانی و صنعتی باشد.
از جمله سازمان یا دستگاه دولتی كه می‌توان نام برد و سیستم حسابداری و طرز نگاهداری و طبقه بندی حسابهای ان باید تابع این اصول باشد؛ اداره برق است كه بیشتر یا نوع حسابداری آن اشنا می‌شویم.

طبقه بندی حسابهای موسسات دولتی
تعیین تشخیص حسابهائی كه باید در سازمانهای دولتی نگاهداری شود. و طبقه بندی صحیح این حسابها، ضروری و دارای اهمیت خاص است. مهمترین مقاصد طبقه‌بندی حسابهای موسسات دولتی عبارت است از :
1- برقراری سیستم واحد حسابداری در موسسات وابسته به دولت و اجرای اصل ثبات رویه در حسابداری ادارت دولتی
2- كمك به تهیه و اجرای بودجه
3- كمك به تعیین قیمت تمام شده در سازمانهایی كه سیستم حسابداری بهای تمام شده دارند.
4- تسهیل تهیه گزارشها و صورت حسابها و نمایش نتیجه فعالیتهای مالی
5- تهیه و تنظیم امارهای مالی و اقتصادی
6- اقدام به مطالعات و بررسی‌های مقایسه‌ای در عملكرد موسسات دولتی
طبقه بندی حسابها در هر سازمان باید به دقت و با توجه به وضع خاص آن سازمان بعمل آید و دارای شرایط زیر باشد:

الف- با حجم فعالیتهای سازمان تطبیق كند و شامل كلیه حسابهای مورد لزوم باشد
ب-وضع هر رشته از فعالیتهای را كه در موسسه مورد نظر انجام می‌شود بوضوح نشان دهد.
ت- انجام شدن مراحل مختلف حسابداری و بخصوص تنظیم حسابها را در دفتر كل به نحو ساده و آسان ممكن سازد.
ث- تا حدودی دارای قابلیت انعطاف باشد.

انواع حساب را می‌توان به انحاء مختلف طبقه بندی كرد، روشی كه در این جا برای طبقه بندی حسابهای دولتی بكار خواهد رفت عبارت است از طبقه بندی حسابهای درامد و حسابهای هزینه، و همچنین معرفی حسابهای مهمی كه در ترازنامه یك موسسه دولتی ممكن است وجود داشته باشد.

طبقه بندی حسابهای ترازنامه سازمانهای دولتی
ترازنامه‌ای كه ملاحظه می‌شود نمونه‌ای از انواع و طبقه بندی حسابهای مهم مربوط به ترازنامه را در موسسات دولتی نشان می‌دهد. باید توجه داشت كه ترازنامه ذیل فقط به عنوان یك نمونه می‌باشد. بدیهی است، حسابهای مذكور در این ترازنامه شامل كلیه حسابهایی كه ممكن است در یك موسسه دولتی وجود داشته باشد نیست. همچنین ممكن است برخی از موسسات دولتی بعضی از این حسابها را كه در ترازنامه ذكر شده است دارا نباشند.

طبقه بندی حسابهای ترازنامه مبلغ
عنوان حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

الف- دارائی و سایر اقلام بدهكار
1- دارائی
دارائی – بغیر از دارائی ثابت
صندوق – (وجه نقد – موجودی در بانكها)
تنخواه گردان
بدهكاران (مطالبات)
كسر می‌شود : اندوخته برای ماطلبات مشكوك الوصول اسناد كسر می‌شود: اندوخته برای اسناد مشكوك الوصول مالیات دریافنتی ـ جاری (سفته‌های وصولی)
كسر می‌شود : مالیات جاری مشكوك الوصول مالیات دریافتی – معوقه
كسر می‌شود : مالیات معوقه مشكوك الوصول حقوق دولت برای اموال مودیان مالیاتی
كسر می‌شود : اقلام مشكوك الوصول

طبقه بندی حسابهای ترازنامه مبلغ
عنوان حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
بدهی سایر حسابهای دولتی
بدهی سایر سازمانهای دولتی
وجوه دریافتی بابت خدمات خاص با افراد و موسسات
موجودیها:

موجودی كالا (شامل كالای خریداری شده ساخته شده و در جریان ساخت)
موجودی ملزومات
پیش پرداختنها(پیش پرداخت بهره، پیش پرداخت بیمه و;)
سرمایه گذاریها
سود و بهره دریافتنی از محل سرمایه گذاریها
دارائی ثابت:
زمین
ساختمان
كسر می‌شود : ذخیره استهلاك برای ساختمان اعیانی غیر از ساختمان
كسر می‌شود : ذخیره استهلاك
ماشین آلات
كسر می‌شود : ذخیره استهلاك برای ماشین آلات
اثاثیه
كسر می‌شود : ذخیره استهلاك برای اثاثه
2- سایر اقلام بدهكار
پیش بینی درآمد (درآمد پیش بینی شده در بودجه)
كسر می‌شود : درامد ( وصول شده – تمته بستانكار)
ذخیره پیش بینی شده برای استهلاك اوراق قرضه
كسر می‌شود : اندوخته استهلاك اوراق قرضه (تمته بستانكار)

طبقه بندی حسابهای ترازنامه مبلغ
عنوان حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)
ب- بدهی (دیون) و سایر اقلام بستانكار
1- بدهی
بدهیها – بغیر از بدهیهای طویل المدت
اسناد هزینه پدراختنی
سایر اسناد پرداختنی (سفته‌های بانكی پرداختنی)
بستانكاران
وجوه پرداختنی در اجرای آراء محاكم صالحه
وجوه پرداختنی بابت قراردادها (طلب پیمانكاران)
وجوه پرداختنی به پیمانكاران بابت تضمین حسن انجام كار
بدهی سایر حسابهای دولتی

بدهی به سایر سازمانهای دولتی
وجوه پرداختنی بابت حقوق بازنشستگان
اوراق قرضه پرداختنی كه موعد پرداخت آنها رسیده است
بهره پرداختنی – جاری
پیش دریافت مالیات
حقوق پرداختنی (دیون بابت مقرری كارمندان)
بدهیهای طویل المدت
اوراق قرضه پرداختنی
سایر قروض پرداختنی طویل المدت
بهره پرداختنی – طویل المدت
2- سایر اقلام بستانكار
اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
كسر می‌شود : هزینه‌ها (اعتبارات مصرف شده تمتمه بدهكار)
طبقه بندی حسابهای ترازنامه مبلغ
عنوان حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
تعهدات تمته بدهكار
اندوخته برای پرداخت تعهدات
اندوخته برای استهلاك اوراق قرضه
اندوخته برای پرداخت حقوق بازنشستگی
موجود حسابهای وجوه امانی
پ-مازاد

مازاد تخصیص نیافته

در مقابل هر كدام از عناوین مذكور در ترازنامه اعداد مربوط به هر یك از حسابهای مستقل در ستون مخصوص همان حساب نوشته می‌شود.
در مطالعه ترازنامه فوق باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- هر یك از ستونهایی كه در سمت چپ این ترازنامه قرار دارد به ثبت ارقام مربوط به یكی از حسابهای مستقل برای وجوه دولتی اختصاص دارد.

2- بعضی از عناوین مذكور در این ترازنامه فقط مربوط به یكی از حسابهای مستقل دولتی می‌باشد. ولی برخی دیگر از عناوین مربوط به بیش از یك حساب است و در مقابل آن ارقامی در دو یا چند ستون نوشته می‌شود.
3- می توان ترازنامه موسسات دولتی را به نحو دیگری نیز طبقه بندی و حسابها را بر حسب اینكه حسابهای تخمینی (بودجه‌ای ) یا حسابهای تحقیقی(سرمایه ای) باشند تقسیم بندی كرد.
4- در این ترازنامه حسابها به 3 گروه اصلی تقسیم شده‌اند : دارائی – بدهی – مازاد
حسابداری بودجه ای
عبارت است از حسابهائی است كه وضع اجرای بودجه را در هر زمان نشان می‌دهد. مثلاً: پیش بینی یا درمآند پیش بینی شده در بودجه یكی از حسباهای بودجه‌ای است كه در حقیقت معرف دارائی نمی‌باشد بلكه حاكی از اقلامی است كه انتاظ می‌رود در آینده نزدیك در شمار دارائی‌های موسسه قرار می‌گیرد.

حسابهای سرمایه‌ای
برخلاف حسباهای بودجه ای، حاكی از دارائی و دیون و دیون واقعی موسسه می‌باشد. مانند: حساب صندوق، حساب بدهكاران، حساب بستانكاران و حساب اوراق قرضه پرداختنی.

دارائی جاری
دارائی جاری عبارت است از وجه نقد و سایر اقلام دارائی كه قابلیت تبدیل آنها به نقد زیاد است. و انتظار می‌رود در آینده نزدیك و در جریان عادی فعالیتهای مالی یك موسسه (معمولاً در دوره مالی یا سال مالی آینده) به نقد تبدیل شود. مانند: صندوق (وجه نقد)، موجود در بانكها، ‌اسناد دریافتنی انواع و طبقه بندی حسابهای دارائی در سازمانهای مختلف ممكن است با توجه به نوع فعالیتهای مالی سازمانها تغییر كند. در این ترازنامه بجای عنوان دارائی جاری كه معمولاً در ستون دارائی

ترازنامه موسسات بازرگانی دیده می‌شود عنوان دارائی – بغیر از دارائی ثابت انتخاب شده است. زیرا حسابهائی كه تحت این عنوان آمده است علاوه بر انواع دارائی جاری شامل برخی اقلام دیگر از قبیل سرمایه گذاریها نیز می‌باشد. بعضی از حسابهای دارائی جاری نیز به چند حساب تفكیك شده مانند حساب بدهكاران، مالیات دریافتنی، جاری مالیات دریافتنی – معوق – بدهی سایر حسابهای و سازمانهای دولتی و … تقسیم شده است.

دارائی – بغیر از دارائی ثابت
1- صندوق (موجودی نقدی)
2- موجودی در بانكها
3- تنخواه گردان
4- بدهكاران
5- اسناد دریافتنی
6- مالیات دریافتنی – جاری
7- مالیات دریافتنی – معوق
8- حقوق دولت نسبت به اموال مودیان مالیاتی

9- بدهی سایر حسابهای دولتی
10- بدهی سایر حسابهای دولتی
11- وجوه دریافتنی بابت خدمات خاص به اشخاص و موسسات
12- موجودیها
13- پیش پرداختها

14- سرمایه گذاریها
15- سود، و بهره دریافتنی از محل سرمایه گذاری ها.
ذیلاً برخی از حسابهای دارائی – بغیر از دارائی ثابت به اختصار تعریف و مطالعه می‌شود.

مالیات دریافتنی – جاری و معوق
معمولاً، سازمانهای دولتی هنگام تنظیم ترازنامه مبالغی از مودیان مالیاتی بابت مالیات قطعی شده آنان طلبكار است. این نوع طلب موسسات دولتی را می‌توان بدو گروه تقسیم كرد:
یكی مالیات سال جاریكه هنوز به حبطه وصول در نیامده دیگری مالیات معوق سالهای قبل كه وصول آن بعهده تعویق افتاده است.
بدهیهای سایر حسابهای دولتی
یكی از خصوصیات حسابداری دولتی وجود حسابهای مستقل برای وجوه دولتی است و هر یك از این حسابها یك واحد كامل حسابداری و دارای دارائی، بدهی، درآمد، هزینه، و مازاد مخصوص به خود می‌باشد.
بنابراین ممكن است یكی از این حسابها از یك یا چند حساب دیگر مطالباتی داشته باشد. این مطالبات تحت عنوان (بدهی سایر حسابهای دولتی) در شمار اقلام دارئی در تراز نامه آن حساب ذكر می‌شود.

بدهیهای سایر سازمانهای دولتی
موجودی این حساب معرف مطالباتی است كه یك موسسه دولتی از سایر سازمانهای دولتی دارد.
وجوه دریافتنی بابت انجام دادن خدمات خاص به نفع اشخاص و موسسات.

سرمایه گذاریها

هر موسسه دولتی ممكن است به موجب برخی قوانین و مقررات و تحت شرایط خاص مقداری از وجوه نقد خود را به مصرف سرمایه گذاریهایی در موسسات خصوصی یا عمومی یا تحصیل تعدادی اوراق بهادار و خرید تمام یا قسمتی از تاسیسات انتفاعی، برساند، سرمایه گذاریهای موسسات دولتی غالباً به منظور معینی بعمل می‌آید.

دارائی ثابت
دارائی ثابت عبارت است از اقلامی از دارائی است كه طبیعتاً غیر منقول و ثابت می‌باشد، مانند زمین و ساختمان و یا به جهت تخصیص آنها به امر معین و به سبب اینكه در جریان مادی فعالیتهای مالی یك موسسه دچار تغییرات عمده نمی‌شود و مورد خرید و فروش و نقل و انتقال قرار نمی‌گیرد به این اسم نامیده می‌شود، ماشین آلات، وسائط نقلیه، اثاثه و امثال آنها را می‌توان نام برد.
روشهای مهم تحصیل دارایی ثابت
1- قسمت اعظم دارائی ثابت موسسات دولتی عبارت از ساختمان و تاسیساتی است كه توسط این موسسات ساخته شده است، و هر روز نیز بر تعداد این قبیل دارائی ثابت افزوده می‌شود.
2- دومین طریق تحصیل دارائی ثابت در موسسات دولتی عبارت است از خرید انواع
این دارائی زمین و بیشتر اقسام دارائی ثابت منقول مانند اثاثه و ماشین آلات و در برخی از موارد ساختمان به این ترتیب به ملكیت سازمانهای دولتی در می‌آید.
3- قسمت از دارائی ثابت سازمانهای دولتی ممكن است بصورت وقف یا هبه توسط اشخاص و موسسات خصوصی به دولت واگذار شده باشد.
4- گاهی نیز بعضی ا زموسسات دولتی قسمتی از دارائی ثابت خود را از سازمان دولتی دیگر دریافت می‌دارند. همچنین ممكن است یك واحد دولتی قسمتی از دارائی ثابت خود را كه احتیاج ندارد به سازمان دیگر بدهد.
5- در برخی موارد استثنایی ممكن است یك موسسه دولتی به جای فروش و حراج تمام یا قسمتی از اموال مودیان مالیاتی، كه به منظور وصول مالیات دولت توقیف شده است شخصاً آنها را تصاحب كند.
حسابهائی را كه می‌توان تحت عنوان دارائی ثابت در ترازنامه آورد عبارتند از:
1- زمین 2-ساختمان 3-اعیانی غیر از ساختمان

4- ماشین آلات 5- اثاثه

اعیانی غیر از ساختمان
باید توجه داشت كه اعیانی یا اعیان عبارت از اموال مادی است كه در خارج موجود
می باشد و بوسیله حس لامسه می‌توان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن. عنوان اعیان غیر از ساختمان در ترازنامه شامل همه نوع اعیانی غیر از ساختمان می‌باشد.
سایر اقلام بدهكار
حسابهائی كه در ترازنامه موسسات دولتی تحت عنوان (سایر اقلام بدهكار) قرار می‌گیرد اكثر مبالغی را كه احتمالاً در آینده نزدیك به دارائی سازمان افزود. خواهد‌شد نشان می‌دهد. این حسابها در دفاتر دارائی تتمه بدهكار می‌باشد.

پیش بینی درآمد
حساب پیش بینی درآمد یا درآمد پیش بینی شده در بودجه در آغاز دوره مالی در دفاتر حساب افتتاح و معادل درآمدی كه در سند بودجه برای دوره مالی پیش بینی شده است بدهكار می‌شود و طرز ثبت آن در دفتر روزنامه عمومی شرح زیر می‌باشد: (پیش بینی درآمد بیشتر از اعتبارات باشد)
درآمد پیش بینی شده ***
اعتبارات پیش بینی شده ***
مازاد تخصیص نیافته ***
(پیش بینی درآمد كمتر از اعتبارات باشد)
درآمد پیش بینی شده ***
مازاد تخصیص نیافته ***
اعتبارات پیش بینی شده ***

ذخیره پیش بینی شده برای استهلاك اوراق قرضه
موجودی این حساب اندوخته‌ای است كه به تدریج و در سالهای بین تاریخ دریافت وام و سررسید پرداخت آن به حساب مذكور منظور می‌شود.

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)
هنگامی كه در یك موسسه دولتی به صدور فروش اوراق قرضه احساس احتیاج شود و مراتب مورد تایید و تصویب قانونگذار نیز قرار گیرد، در صورتی كه از اجازه و تصویب تماماً استفاده شود و اوراق قرضه برای انتشار آماده گردد، معادل مبلغ اوراق قرضه‌ای كه صدور آن تجویز شده است حساب اوراق قرضه پرداختنی در دفاتر بستانكار و حساب اوراق قرضه مجاز صادر نشده بدهكار می‌شود.
اوراق قرضه مجاز صادر نشده ***

اوراق قرضه پرداختنی ***
به تدریج كه این اوراق قرضه به فروش می‌رسد، حساب اخیر معادل مبلغ اوراق فروخته شده بستانكر می‌شود. به عبارت دیگر، باقی مانده این حساب در تاریخ تنظیم ترازنامه، اوراق قرضه مجاز حاضر برای فروش را كه احتمالاً بعد از تاریخ ترازنامه به فروش می‌رسد نشان می‌دهد.

بدهیهای جاری
بدهیهای جاری عبارت از دیونی است كه باید در عرض مدتی كوتاه و غالباً از محل دارائی جاری یك موسسه پرداخت شود. انواع مهم بدهی جاری عبارت است از حساب بستانكاران، اسناد پرداختنی و پیش دریافت درآمد.
در ترازنامه نمونه هر یك از اقسام بدهی جاری به چند حساب تقسیم و تحت چند عنوان طبقه بندی شده است. مثلاً در ترازنامه مذكور حساب بستانكاران به حسابهای بستانكاران وجوه پرداختنی به منظور اجرای آزاد محاكم صلاحیتدار، طلب پیمانكاران، بدهی به سایر حسابهای دولتی، بدهی به سایر سازمانهای دولتی، مطالبات جاری بازنشستگان، بهره پرداختنی و دیون بابت مقرری كارمندان تقسیم شده است. همچنین، حساب اسناد پرداختنی شامل حسابهای (اسناد هزینه پرداختنی)، (سایر اسناد پرداختنی ) و (اوراق قرضه پرداختنی كه موعد پرداخت آنها رسیده است) می‌باشد.
حسابهائی كه تحت عنوان ( بدهیها – بغیر از بدهی‌های طویل المدت) باید در آینده نسبتاً دور پرداخت شود بدهیهای ثابت، یا طویل المدت نامیده می‌شود.
بدهیها – بغیر از بدهیهای طویل المدت
1- اسناد هزینه پرداختنی

2- سایر اسناد پرداختنی
3- بستانكاران
4- وجوه پرداختنی در اجرای آراء محاكم صلاحیتدار
5- وجوه پرداختنی بابت قراردادها (طلب پیمانكاران)
6- وجوه پرداختنی به پیمانكاران بابت تضمین حسن انجام كار
7- بدهی به سایر حسابهای دولتی
8- بدهی به سایر سازمانهای دولتی

9- وجوه پرداختنی بابت حقوق بازنشستگان (مطالبات جاری)
10- اوراق قرضه پرداختنی كه موعد آنها رسیده است.
11- بهره پرداختنی – جاری
12- پیش دریافت مالیات
13- حقوق پرداختنی (دیون بابت مقررری كارمندان)
ذیلاً درباره حسابهای مذكور در فوق به اختصار توضیحاتی داده می‌شود :

اسناد هزینه پرداختنی
یكی از روشهای برقراری كنترل پرداختها در موسسات دولتی كسب مجوز كتبی و موافقت مقامات صلاحیتدار (معمولاً بیش حسابداری و متصدیان حسابرسی قبلی) برای پرداخت هر یك از اقلام هزینه و خرید می‌باشد. این مجوز در فرم خاصی به نام سند هزینه تحصیل می‌شود.

سایر اسناد پرداختنی
سازمانهای دولتی نیز ممكن است مانند موسسات خصوصی دارای حساب اسناد یا سفته‌های پرداختنی باشند. این قبیل اسناد معمولاً توسط موسسات دولتی برای تهیه پول به منظور انجام دادن مخارج جاری صادر می‌شود. صدور این قبیل اسناد منوط به تحصیل مجوز از مقامات قانونی می‌باشند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cpro.ir