توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد تفكیك تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراكم شده تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط» دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تفكیك تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراكم شده تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد تفكیك تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراكم شده تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط»،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد تفكیك تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراكم شده تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط» :

تفكیك تئوری الاستیسیته برای بسته‌های ذره سخت متراكم شده تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط»

چكیده:
بسته‌های ذره سخت باعث ایجاد منبع غنی از مسائل برجسته تئوری می‌باشند كه به عنوان نقطه شروع مفید برای مدل ساختار رسانه دانه‌ای، مایعات، سلول‌های زنده، شیشه‌ها و رسانه تصادفی می‌باشند. اصل بسته‌های ذره سخت متراكم شده نسبت به تغییر شكل كلی را نمی‌توان به صورت الاستیته غیر خطی نشان دارد اما این شامل تئوری تشكیل دهنده غیر خطی «مخروط» می‌باشد. این اصل جداگانه برای جابه‌جایی ذراتی شده كه به توالی فضایی اصلی و داخلی ذرات بستگی دارد و مسیر كشش ممكن را نشان داده‌اند كه مرتبط به عدم ساختار ذره همراه با

پتانسیل نرم می‌باشد. از لحاظ ریاضی، مجموعه كشش‌های ممكن دارای ساختار مخروطی می‌باشد یعنی تركیبات تاسنور كشش اعمال شده معمولاً از عدم تساوی خطی پیروی می‌كند. اصل عملكرد غیر خطی بواسطه آنالیز چندین بسته ویژه بدست آمده است. سرانجام ما این شرایط را تحت بسته‌ای مورد بررسی قرار داده‌ایم به صورت تراكم ناپذیر در حس قدیمی نشان داده شده است.

مقدمه:
برنل 1965 مسائل مرتبط به ذرت بسته بندی شده در محفظه یا مجرای یكی از مسائل قدیمی و شناخته شده برای انسان را به صورت برجسته نشان داد. بسته‌های ذرات سخت به عنوان منبع بسیاری از چالش‌های مرتبط به مسائل تئوری می‌باشد كه به عنوان نقطه شروع مفید به كاربرده

می‌شوند و باعث بررسی ساختار معكوس بسیاری از ساختارها همانند رسانه‌دانه‌ای، مایعات، سلول زنده، پشت رسانه تصادفی شده است. استفاده از بسته‌ها با ذره سخت به عنوان مدلی برای ایجاد ساختار متراكم شده‌اند كه از این اصل استنتاج شده‌اند كه نیروهای دافع، در ابتدا مسئول تعیین ساختار شان هستند.
اكثر سوالات دشوار شامل رده بندی و شمارش بسته‌های كروی و صفحه‌ای «تصادفی» می‌باشد. درواقع، اخیراً نشان داده شده كه علامت ارجمنهد «بسته بندی بسته تصادفی» RCP در اصل از لحاظ ریاضی بر تعریف شده است و ما بر این باور هستیم كه باید با علامت جدید جایگزین شود كه

به عنوان وضعیت MRJ نامیده شده است كه به صورت دقیق انجام می‌شود.
تعیین وضعیت MRJ بر روی پیشرفت اندازه‌های است كه مرتبط به توالی مسائل چالش برانگیز در تئوری ماده چگال می‌باشد و تعریف دقیق اصلاح «متراكم كردن» است.
ترسیم متراكم از ذرات سخت به عنوان توجه اصلی و بنیادین می‌باشد. سه تا گروه بندی متمایز از بسته بندی‌های قابل تشخیص می‌باشند و این به عملكرد آنها با توجه به عدم تداخل توالی هندسی و جابه‌جایی اعمال شده مجازی می‌باشد. تراكم داخلی، تراكم جمعی و تراكمش شد. اینها گروه بندی‌هایی هستند كه به طور دقیق در بخش 2 تعریف شده‌اند. بسته بندی تقریبی، این طبقه بندی‌های متراكم شده به صورت فهرست درآمده‌اند و این باعث افزایش شدت شده است و نسبت سختی بسته بندی را نشان می‌دهد.
هدف از این مقاله نشان دادن واكنش بسته‌های ذره سخت متراكم شده نسبت به تغییر شكل است كه معمولاً توسط الاستیته خطی نشان داده نشده اما شامل فرمالیته متناوبی می‌باشد كه به طور مناسب تعریف شده است.
اگرچه ما صفحه‌های سخت گرد را در دوتا بعد به صورت تخصصی درآوردیم و كره‌های سخت را به صورت سه بعدی ترسیم كردیم، نتیجه گیری كلی این مقاله به كارگیری ذرات سخت از شكل دلخواه است. ذرات سخت در تعامل با یكدیگر می‌باشد فقط هنگامی كه به یكدیگر برخورد می‌كنند و سپس این انعكاس نامحدو دفعی، غیر قابل نفوذ از حجم فیزیكی می‌باشد. بنابراین پتانسیل جفت(r) برای صفحات سخت یا اشكال كروی با قطر D به صورت زیر مشخص شده است:
(r) = {(+ rD.@0, r>D,)
در اینجا r فاصله جداسازی درون ذره‌ای می‌باشد. این اصل تكی از این پتانسیل است كه منجر به ایجاد نقض كلی از الاستیته خطی در مشخصات عملكرد فشار كشش شده كه مرتبط به

بسته‌های ذره سخت متراكم شده می‌باشد. تئوری تشكیل دهنده غیر خطی مرتبط به این اصل است كه جابه‌جایی غیر تداخلی مجاز كروی مرتبط به ساختار هندسی داخلی می‌باشد. بدوز این وابستگی بر روی ساختار هندسی داخلی مرتبط به اصل بسته‌های ذرات سخت متراكم شده می‌باشد كه باعث افزایش این ساختار شده اما باعث فشردگی‌های مقاومت پذیر نیز شده است

. این نتایج مسیر دهی در قانون تشكیل دهنده غیر خطی مرتبط به جابه‌جایی ذرات كوچك می‌باشد. برعكس، ساختار ذرات با پتانسیل نرم، حتی اگر غیر خطی باشد، حاصل قانون كشش فشار برای جابه‌جایی‌های كوچك می‌باشد.
علاوه بر این بدون پتانسیل خطی در مورد غیر خطی می‌توان مدولی را نشان داد كه به وضعیت و تاریخچه سیستم بستگی دارد.

این در مورد بسته‌های ذره سخت متراكم شده، حقیقت ندارد. از لحاظ ریاضی مجموعه كشش‌های ممكن به عنوان مخروط چند وجهی می‌باشند.
ما بر روی وضعیت فیزیكی ذره سخت تأكید كرده‌ایم كه این شامل طیف گسترده‌ای از شرایط و پاسخ‌ها می‌باشد. فقط مجموعه فرعی آن در مقاله فعلی ارائه شده است، ما به طور انحصاری بر روی تعاملات (برهم كنش‌های) كره سخت متمركز شده‌ایم كه باعث ایجاد مدل ایده آلی شده‌اند. مدلی كه در بسیاری از اسناد ایجاد شده است این برعكس مطالعات و پژوهش‌های انجام شده بر روی مواد دانه‌ای است كه ذرات غیر كروی و تغییر شكل یافته، اصطكاك، دینامیك و دیگر اثرات را نشان می‌دهد. برای بحث و تبادل نظری كه در اینجا انجام شده، خواننده باید مقاله اخیر را توسط راكس 2000 را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
در بخش بعدی ما تعاریف اصلی را معرفی كرده‌ایم. در بخش 3 ما شماری از نمونه‌هایی را نشان دادیم كه چگونه الاستیته خطی باعث تفكیك بسته‌های ذره سخت متراكم شده‌اند و این باعث

دستیابی به رابطه تشكیل دهنده غیر خطی مخروطی شده است ما همچنین این شرایط را تحت بسته بندی مورد بررسی قرار دادیم و این در معنای قدیمی به عنوان تراكم ناپذیر نامیده شده است. در بخش 4، ما تئوری تشكیل دهنده غیر خطی مخروط را برای بسته‌های عادی به كار بردیم كه شامل موارد اصلی از بسته‌های غیر كریستالی شده است و این بسته‌ها شامل ذرات متمایز می‌باشد.

2- تعاریف گروه بندی متراكم:
بسته بندی كروی، مجموعه‌ای از كره‌ها در فضای d بعدی Euclidean می‌باشد بسته بندی كروی p(rN) از كره N با بردارهای وضعیت مراكز كروی rN=r1,r2…rN مشخص شده‌اند.
تراكم داخلی: هر ذره در این ساختار توسط بخش‌های مجاور به دام افتاده می‌شود یعنی نمی‌توان آن را برگرداند در حالیكه وضعیت ثابت آن مرتبط به كل ذرات دیگر می‌باشد.
تراكم جمعی: هر ترسیم تراكم داخلی كه در هیچ كدام از مجموعه فرعی ذرات نمی‌باشد به طور پیوسته جابه‌جا می‌شود بنابراین بخش آنها حركت می‌كنند و در تماس با یكدیگر و مجموعه یادآوری می‌باشند.
تراكم شدید: هرگونه ترسیم از تراكم جمعی باعث ایجاد تغییر شكل حجم یكنواخت از مرز ساختار شده است.
واضح و مشخص است كه گروه بندی متراكم در اینجا به صورت فهرست درآمده‌آند و این باعث

افزایش توالی شدت شده است. در مورد تراكم جدی همراه با شرایط مرزی دیواره (جداره) سخت ما باید تغییر شكل محفظه جداره (سخت) را نشان دهیم، اگرچه در مورد تراكم هر كرده دارای حداقل تماس d+1 همراه با كره‌های مجاور می‌باشد و همه آنها به صورت نیمكره بعدی نمی‌باشند.
برای شروع آن مفیداست كه بسته‌های مرتب شده ساده از صفحات یا كره‌ها را گروه بندی كنی

م كه در بالای طبقه‌بندی متراكم قرار گرفته شده‌اند. می‌توان بسته‌ایی ایجاد كرد كه صفحات و كره‌ها را در محل شبكه ساده همراه با محفظه جداره سخت مناسب قرار دهیم. این برای شبكه دو بعدی و سه بعدی همراه با محفظه مستطیلی شكل مناسب می‌باشد كه در شكل 2 و جدول 1 شبكه‌های دو بعدی و سه بعدی نشان داده شده است. جدول 2 دارای شرایط مرزی دوره‌ای یكسانی می‌باشد. شكل 3 نشان می‌دهد كه چرا شبكه شش ضلعی به طور كلی همراه با شرایط مرزی جداره سخت متراكم نشده است. همچنین تراكم اصلی مرتبط به حجم غیر افزایشی تغییر شكل یافته می‌باشد. توجه كنید كه این تعاریف مرتبط به تراكم سازی از هرگونه سر و صدا در سیستم جلوگیری می‌كند. با این حال، پروتكول‌های تجربی (عملی)و محاسباتی باعث ایجاد بسته‌های عادی شده‌اند كه شامل تراكم جزئی از ذرات صدا دار می‌باشد. با این حال، اكثر اشكال كروی تحت شبكه متراكم به صورت فشرده درآمده‌اند و این سختی پذیری بسته بندی ذره را استنباط كرده است. در هر مورد این ذرات سر و صدا دارا را می‌توان بدون ایجاد اختلال در یادآوری متراكم شده جمعی و به شدت در دو یا سه بعد معمولاً ناشناخته می‌باشند و این باعث دستیابی به بسته‌های متراكم شده همراه با جزئیات دلخواه و ریاضی شده است این رده بندی‌های متراكم سازی همانند روابط آنها نسبت به دیگر تعاریف به كاربرده شده در اسناد ریاضی می‌باشد.
تفكیك الاستیتیه خطی:
این نكته مهم مورد تأیید قرار گرفته شده و همانطور كه قبلاً ذكر شده، تعرایف متراكم سازی به صورت حركت محمن می‌باشند یعنی آنها به بارهای نیرو یا فشارهای اعمال شده بر روی سیستم مرتبط نمی‌باشد. با این حال، می‌توان موردی را انتخاب كرد كه مرتبط به فشارهای همزمان مسنب به به تغییر شكل از طریق روابط مناسب تشكیل دهنده می‌باشد.
این واضح و مشخص است كه ساخترا شبه‌ای شامل شبكه مثلثی شكل دو بعدی و سه بعدی

می‌باشد. این باعث ایجاد سوالاتی شده كه مرتبط به وضعیت تراكم سازی دقیق شده به سادگی مرتبط به مقاومت شبكه كروی در دو بعد شده و شبكه ملقب ساده به صورت سه بعدی همراه با جداره سخت می‌باشد. برای تمام شبكه مربع، تنها كشش متقارن ارزان قیمت مرتبط به برش خالص بدست آمده در طول ردیف و ستون ذرات می باشد. تمام كشش‌های برشی همراه با دیگر گرایش‌ها به صورت پایدار باقی مانده‌اند.
برای بسته‌های كلی ذرات سخت متراكم شده، با توجه به كشش اعمال شده فشارهای القاء شده حتی به صورت صفر یا نامحدود، به عبارت برخی از این كشش‌ها به صورت مجاز می‌باشد. این نكته اهمیت دارد كه بر روی وضعیت غیر خطی حاصل رابطه تشكیل دهنده متمركز شویم كه كاملاً نسبت به موارد غیر خطی عادی، متمایز می‌باشد. سیستم ذرات سخت متراكم شده

«مدول» به گرایش كشش بستگی دارد. در اصل مجموعه كشش‌های ممكن به صورت مخروط چند وجهی در فضا یا تركیبات (سازه) كششی می‌باشد.
اكنون ما روشی را نشان می‌دهیم كه مرتبط به اصل مخروطی كشش‌های ممكن در سیستم متراكم شده ذره سخت می‌باشد. نمونه مناسب از شبكه دو بعدی تحت شرایط مرزی دوره‌ای كه غیر آزمایشی می‌باشند و همراه با مجموعه متقارن در شبكه لوزی می‌باشد و d بعد فضایی است. توجه كنید كه A ماتریس شامل اجزاءd2 می‌باشد. بخشی از شبكه لوزی است. این بسته بندی دوره‌ای ویژه است. بسته بندی دوره‌ای حاصل تكثیر بسته بندی ایجاد شده محدود p(rN) بر روی شبكه می‌باشد و A={_1,…,_d} است در اینجا _1 حاصل بردارهای شبكه مستقل می‌باشد و d بعد فضایی است. توجه كنید كه A ، {_1,…,_d} می‌باشد در اینجا _1 مستقل خطی بردارهای شبكه می‌باشد. زاویه باعث بازیابی شبكه‌های مربع و مثلثی شكل شده‌اند.

بسته‌های ایجاد شده مرتبط به ذره تكی می‌باشد كه در این مورد:
= [(1&cos()@0&sin() )]

با تمركز بر روی تغییر شكل بر شل حفظ حجم لحظه‌ای: یعنی كشش‌های متقارن بی اثر صورت
= [(x&y@y&-x)]
نقاط شبكه از شبه كلی بواسطه بردار وضعیت صورت r=A توضیح داده شده است در حالیكه سازه‌ها بردار با طول n به صورت صحیح درآمده‌اند. بنابراین این باعث تحریف جزئی از شبكه A

شده است، سپس تغییر در وضعیت بردار به صورت r= می‌باشد و این مرتبط به كشش =.^(-1) می‌باشد. ادغام این نتایج همراه با ماتریس (2) و كشش اعمال شده (3) معادله زیر بدست آمده است.
= [(x&xcos()+ysin()@y&ycos()+xsin())]
بنابراین تغییر در دوتا بردار شبكه به صورت _1=(x,y) و _1=( cos()+ysin ()) شده است. این توالی برای ثابت كروی همراه با جهت‌های از تشكیل جانبی لوزی شكل در زاویه شده كه به صورت _1_10 و _2_20 نشان داده شده است. این روابط باعث ایجاد شرایط نامساوی شده‌اند:
x0, y(1-2 cos^2())/sin(2) x
این تحلیل نشان می‌دهد كه اصل مخروطی كشش‌های ممكن برای سلول واحد || می‌باشد. شكل 7 مخروط سازه‌های مرتبط به كشش ممكن (احتمالی)را نشان می‌دهد. ما این نتایج را مورد تأیید قرار داده‌ایم كه برای سلول‌های واحد بزرگ دلخواه مناسب می‌باشد. توجه كنید كه شبكه لوزی معمولاً میان گروه بندی فشرده جمعی و داخلی قرار گرفته شده است.

اكنون می‌توانیم بارهای فشار، برابری، تغییر شكل كاهش حجم را به صورت زیر نشان دهیم.
= [(x&y@y&-(x+))]
در اینجا ثابت غیر منفی است، توجه كنید كه این كشش به صورت اثر غیر مثبت می‌باشد و آن معادل – است. به این نكته توجه كنید كه تعریف مدول‌های حجم شامل واحد كشش فشرده می‌باشد.
= [(-1&0@0&-1)]
در صورتیكه كشش فشرده هر واحد به صورت مجاز نباشد، همرفت عادی باعث شده كه این

سیستم تراكم ناپذیر باشد، یعنی مدول‌های حجم به صورت محدود می‌باشند. در صورتیكه كشش فشرده واحد مجاز باشد،‌سپس آن به ساختار مراكم برمی‌گردد. اگرچه برای بسته بندی مثلثی شكل آن باعث ایجاد تركیبات (سازه‌های) كششی خارج از قطر شده است. و آن به دنبال تغییر مشابه است. اگر ما خودمان را به تعریف محمولی تراكم ناپذیری محدود كنیم، به عبارتی مدول‌های حجم به صورت نامحدود می‌باشند، سپس ما می‌توانیم ساختارهای متراكم كلی را به صورت تراكم ناپذیر در نظر بگیریم. این نتایج همراه با نتیجه تئوری مرتبط به Connelly (1988) می‌باشد. بررسی وضعیت تئوری او كه مرتبط به بسته بندی با حداكثر تراكم داخلی می‌باشد كه در آن ذرات نمی‌توانند به صورت یكنواخت بزرگ شوند و این باعث افزایش تراكم سستم شده است. این نشان می‌دهد كه این محفظه تحت كاهش با حفظ شكل به صورت یكنواخت شده است. بنابراین همراه با بسته بندی متراكم می‌باشد كه به صورت نامتراكم می‌باشد.
واضح و مشخص است، تراكم ناپذیری لازم نیست بر روی ترسیم متراكم داخلی به كاربرده شود. برای مثال، بسته بندی همراه با زنجیره خطی كره‌ها كه دقیقاً دارای فاصله‌ای می‌باشند كه شامل بسته‌های داخلی متراكم می‌باشد و به صورت نامتراكم می‌باشند، این حقیقت ندارد كه ترسیم‌های متراكم داخلی به صورت نامتراكم می‌باشند. در واقع، هرگونه تراكم داخلی لازم نمی‌باشد و این باعث ایجاد خود فشار مناسب شده است.
با این حال، تمام بسته‌های متراكم غیر داخلی دارای خود فشار می‌باشند و بنابراین غیر متراكم نمی‌باشد. برای مثال،‌شكل 9 نمونه‌ای از بسته متراكم داخلی را نشان می‌دهد كه خود فشار آن محو شده است و از اینرو تراكم پذیر می‌باشد.
4- تئوری غیر خطی مخروطی برای بسته‌های عادی:
در این مقاله ما طبیعت مخروطی را برای مجموعه كشش‌های ممكن مرتبط به بسته های كروی سخت با استفاده از نمونه ساده نشان داده‌ایم این همانند بسته‌های دوره‌ای مثلثی شكل همراه با مبدل اولیه شبكه می‌باشد. اگرچه نوع یكسانی از این استدلال‌ها برای بسته‌های عادی‌تر به

كاربرده می‌شود. در اصل این مشتق،‌شامل مراحل زیر می‌باشد. اول، یك نفر توالی نفوذ پذیری میان جفت‌های ذرات تماس را بر حسب جاجه جایی ذره Dn به عنوان ساختار عدم تساوی خطی می‌نویسد: سپس كشش ماكروسكوپی آن به عنوان تغییر خطی جابه‌جاییمیكروسكوپی می‌باشد و این باعث كاهش توالی نفوذ پذیری شده كه فقط مرتبط به تاسنور كششی میكروسكوپی می‌باشد و این باعث كاهش توالی شده است.

ما معمولاً بر روی روش‌های تحلیلی و عددی متمركز شده‌ایم و این باعث تعیین مشخصات عملكرد فشار كشش برای كاهش بسته‌های دوره‌ای شده كاملاً به صوتر كره كاملاً‌سخت می‌باشند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir