توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز سی پرو ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی :

مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول ومبانی تربیت بدنی

ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است
الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌

ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌

موضوع كار وبی تربیت انسان است و او از طریق جنبه‌حركتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی كافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق كه توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌

ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است.

درمورد پیدایش روح دو تعریف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ی كاملاً مجرداست كه قبل از تعلق ارتباط با بدن به همین شكل وجود داشته وسپس به بدن مادی پیوستگی وتعلق یافته است .

2ـ نظریه دیگر نفس وروح با پیدایش بدن وجنین آغاز می شود و مراحل وجودی وتجردرا از ضعف به شدت طی می كند تا به تجرد عقلانی برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عمیق و دارای ریشه های فلسفی می باشد وبدن مثل ابزار ی حرف تلقی نمی شود تأثیر متقابل او حیاتی وحالات روحی بر بدن وهمچنین تآثیر ویژگی های جهانی براوحیات وحش به دست خواهد آمد.

ویژگی های اصلی انسان

1- علم و آگاهی

2- میل یا گرایش

3- اختیاریا آزادی

4- قدرت یا توانایی

5- تحول پذیری شخصی

الف)‌علم وآگاهی دونوع داریم

1- حضوری :‌خود آگاهی یا علم انسان به ویژگی های روحی ، قوای جسمی ، اندیشه های خودآگاهی.

2- اكتسابی :‌ علم ما به جهانی پیرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمین ،‌و…..

ب)‌میل وگرایش انسان ؛‌یكی دیگر از ویژگی های روحی انسان تمایلات یا گرایش های متنوع است تمایلات وگرایشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهای متفاوت است وهیچگونه فعل ارادی از انسان بدون انگیزه روانی صادر نمی شود.
مشخصات میل وگرایش :‌

1- میل اساساً موتور محرك در افعال ارادی حیوانی وانسانی است

2- میل شعوری آگاهانه است و مانند میل طبیعی فقط كشش ناآگاهانه نیست.

3- میل شعوری همراه اراده واختیار است

4- اهداف همواره بر اساس امیال شكل می گیرد تا میل به علم نباشد تحصیل علم هدف قرار نمی گیرد.
اصالت فطرت وگرایش های انسانی :‌

خداگرایی وتعلق قلبی به ماورای طبیعت بویژه دین، فطری و ذاتی انسان است گرایش فطری دارای ویژگیهای زیر می باشد.

1- در همه افراد بشر وجود دارد

2- درهمه ادوار تاریخ وجود دارد

3- در همه محیطها واقوام وجوامع به چشم می خورد

4- قابل سلب ونفی كلی از انسان نیستند.‌

5- عوامل خارجی در اصل وجود وعدم آن تأثیر ندارد ولی در فعلیت وعدم فعلیت ولذت ضعف آن نقش دارد.

ج)‌اختیار و آگاهی :‌یكی از ویژ گیهای بشر اختیار و آزادی وقدرت انتخاب گری است اساس تكلیف صواب، عقاب، زشتی وزیبایی ،‌ زیبایی اخلاقی ومسئولیت انسان به این ویژه گی وابسته است . مانند كسی است كه در باغی محصور است ولی در آنجا برای انتخاب میوه وگلهای متنوع آزاد ومختار است.

د) قدرت وتوانایی :‌ هرگونه نیروكه بتواند مبدأ یا منشأ‌كار یا اثری شود.

الف)‌قدرت مادی
ب)‌قدرت غیر مادی

قدرت مادی انرژی یا نیرویی كه موجود در برخی اجسام است كه می تواند منشأ ومبدأ حركت شود كه هم در انسان و هم در غیر انسان وجود دارد مثل قدرت مغناطیسی‌آهنربا وقدرت موجود در آنتی بیوتیك ها قدرت غیر مادی كه هرگونه نیروی غیر مادی را شامل می شود نظیر قوا وكنییات گوناگون نفسانی


تربیت بدنی در قرون وسطی:‌

درفاصله بین قرون پنجم تاشانزدهم میلادی (‌16-5 م)‌ اروپا دوران سیاهی را از نظر علم و دانش ،‌ تعلیم و تربیت و اقتصاد ، پشت سر گذاشت كه به قرون وسطی (سالهای سیاه) ‌معروف است. اروپای قرن دهم فقیر، توسعه نیافته و كم جمعیت بود،‌ فقر تنگدستی و بی توجهی به مسایل بهداشتی،‌ حد متوسط عمر فقط 30 سال بود سفركردن و ارتباط مردم با یكدیگر معمول نبود. تعداد كسانی كه در مدت عمر خود 15 كلیومتر از زادگاه خود دور شده وبجای دیگر سفر كرده بودند از صدی بیست مردم كمتر بود. مردم اروپای غربی از سه طبقه تشكیل می شدند. فئودالهای بزرگ ،‌روحانیون ، روستائیان.

دهقانان وصنعت گران مطلقاً سواد نداشتند . امپراطور هانری چهارم را تنها به دلیل خواندن ونوشتن می ستودند، كلیسا به روحانیون نیاز داشت كه بتوانند بخوانند و بنویسند لذا پی قرون متمادی تعلیم وتربیت در انحصار روحانیون بود.

تربیت بدنی در دوره پهلوی :

با روی كار آمدن رضاخان غرب گرایی سرعت بیشتری گرفت ، حرفهایی چون حذف روحانیت تغیر شكل لباسها ملی و جایگزین انیفرمهای فرنگی و كشف حجاب،‌ اخذ تمدن فرنگی شتاب بیشتری می گیرد لذا ورزش و تربیت بدنی از چنین بلای فرهنگی در امان نماند بطور یكی دراولین فعالیت انجمن تربیت بدنی كاملاً خط وابستگی به غرب مشهور است.

اولین انجمن تربیت بدنی بصورت رسمی و قانونی سال 1313 تشكیل شد ریاست عالی آن را محمد رضا پهلوی به عهده داشت .مهمترین فعالیتهای انجمن عبارت بودند از 1-تهیه كتب ومقررات ورزش وپیش آهنگی مدرن اروپایی برای ورزشكاران ایرانی . 2- تربیت تعداد ورزشكار و مربی زیر نظر ( گیبسون)‌ كارشناس آمریكایی.3- تشكیل باشگاههای ورزشی ، اردوهای تابستانی وشركت در المپیك 1936 برلین .

سال 1317 اولین دانشرا تربیت بدنی پسران دایر شده كه پس از 3 سال تعطیل شد وبار دیگر كارخود را از سال 1320 آغاز كرد.

دراصفهان نیز رشته تربیت بدنی از سال 1330 دایر گشت.

دانشرای عالی نیز از سال 1335 رسماً دوره كارشناسی تربیت بدنی را تأسیس نمود.

دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران سال 45،‌46 ومدرسه عالی ورزش وابسته به سازمان تربیت بدنی كه بعدها به دانشكده تربیت بدنی وعلوم ورزش (دانشگاه تربیت معلم)‌ موسوم گردید و از سال تحصیلی 51-52 كار خودش را آغاز كرد و از سال تحصیلی 54-53 دوره كارشناسی ارشد تربیت بدنی را دایركرد. دانشگاههای جندی شاپور وگیلان نیز در سالهای آخر دوره‌پهلوی به پذیرش دانشجو تربیت بدنی مبادرت ورزیدند.
مختصری برتربیت بدنی در عصر جمهوری الاسلامی:‌

1ـ توجه سازمانی ومنطقی عمیق به ورزش مستقل بانوان.

2-رعایت موازین اخلاقی وانسانی در كلیه شئون ورزش .

3- جلوگیری از بردگی ورزشكاران درنظام تبلیغاتی تجار وسرمایه داران .

4-توسعه مراكز علمی وكاربردی برای آموزش مربیان تربیت بدنی وهمچنین تأسیس دوره های كارشناسی ارشد و دكتری .

5- رواج مسابقات ورزش درسطوح مختلف سنی متناسب با فرهنگ اسلامی .

1- احیا ورواج فرهنگ ورزش پهلوانی.

2- اشاعه فرهنگ فتوت در بین جوانان از طریق اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی.
شناخت اصول ومبانی تربیت بدنی:‌

كلمه اصول به معنی اصل ، ریشه ها ، زیر بنا و زیر ساختهای اصلی است در واقع اصول دو پدیده اساس و بنیان آن پدیده را تشكیل میدهد،‌اصول یعنی حقایق و واقعیتهایی كه به عنوان تعین روشها مورد استفاده قرار می گیرد. اصول در علم فلسفه، دین و اعتقادات نقش بازی می كند:‌ (اصل بقاء ماده در فیزیك)‌مبانی یعنی مبنا، ‌بناها و بنیان ها یا پی ها و شالوده ها و ساختمانها. در واقع مبانی هر پدیده یا علمی متضمن پایه ها، ‌چهارچوب ،‌ و ساختار اصلی آن علم یا پدیده است.

تربیت به معنی پرورش كه از كلمه عربی رب به معنی پروردگار گرفته شده است . تربیت بخش مهمی از نظام آموزش و پرورش هرجامعه را تشكیل می دهد. حركتی تكاملی وتدریجی است به منظورهدایت فردازآنچه هست به آنچه باید بشود.

منابع اصول 1- اساسی ترین بخش منابع تربیت بدنی هرجامعه نظام عقیده آن جامعه است (اعتقادات وباورها)‌

2-علوم انسانی كه شامل تاریخ فلسفه،‌جامعه شناسی،‌روانشناسی،‌مردم شناسی، منابع درجه دوم را در تربیت بدنی شامل می شود.

1- علوم پایه بویژه ،‌زیست شناسی یا فیزیك یا فیزیولوژی علومی هستند كه مربی تربیت بدنی را با ساختار مادی پیكر آدمی وقوانین حركت وكاركردهای دستگاههای مختلف بدنی آشنا می كند.

از جمله مشخصات اصول طبیعت جهانی بودن وجاودانه بودن است كه در ذات خود دارا می باشد.

تغیرپذیری اصول:‌

دانشمندان اسلامی معتقدند برخی اصول تغیر پذیرند وبرخی دیگر تغییر ناپذیر، در اسلام دو دسته مقررات وجود دارد كه اول مقررات ثابت براساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است كه دین و شریعت اسلامی نامیده می شود دوم مقررات قابل تغییر وجود دارد كه به جهت ومصالح مختلف زمان و مكان اختلاف پیدا می كند.

تعریف مبانی تربیت بدنی :‌ بررسی اصول وشالوده هایی كه از منابع دینی علمی وفلسفی در تربیت بدنی استفاده می شود.

موضوع اصولی ومبانی تربیت بدنی چیست :‌ مبحثی است كه اساس و بنیان و ساختار و اهداف و ارزشهای ورزش وتربیت بدنی را مشخص می كند.

تربیت بدنی علمی مركب است از علوم :

فیزیولوژی ورزشی

طب ورزش

بیومكانیك : شناخت حركات بدنی

حركات شناس : از نظر هنر و زیبایی شناسی حركات

- فلسفه تربیت بدنی :‌ تاریخ

- رشد و تكامل حركت

- تربیت بدنی تطبیقی

- جامعه شناسی ورزش

- حركات اصلاحی :‌ضعف ها و مشكلات مختلف ساختار بدن را برطرف می كند.
نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت:‌

از آنجائیكه تربیت بدنی بخش تكمیلی وجدا نشدنی از تعلیم وتربیت است بحث پیرامون تأثیر تربیت بدنی وتعلیم وتربیت یكی از موضوعات ضروری در درس اصول ومبانی تربیت بدنی است .بدیهی است كه شناخت متقابل اهداف آرمانها ، اصول و روشهای تعلیم وتربیت دیدگاه وسیعی از تربیت و مسائل آن به دانشجویان و در نهایت مربیان تربیت بدنی عرضه می كند.

مفهوم تعلیم وتربیت :‌ جان دیوید می گوید:‌تعلیم وتربیت از نظر باز سازی وقایع و رخدادهای زندگی برای معنی دار شدن وقایع و حوادث جدید براساس تجارت پیشین می باشد و تربیت فرد عبارتست از :‌تمام اعمال از بدو تولد تا لحظه‌مرگ (‌می تواند در مسافرت،‌ در زمین بازی و یا در كتابخانه تعلیم و تربیت صورت گیرد )‌

استاد مرتضی مطهری می گوید:‌ تربیت عبارتست از پرورش دادن یعنی به فعلیت در آوردن استعداد های درونی فرد.

تعلیم وتربیت در سه حوزه

1) یادگیری شناختی

2) احساس عاطفی

3) روانی حركتی اتفاق می افتد.

ارتباط حوزه های شناختی ، عاطفی ،‌ روانی حركتی و رابطه آنها با نیازها و وظایف تكاملی.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir